Sjunde rapporten om sommarens vård

Många har valt att gå till närakuterna i veckan, användningen av sjuktransporter har ökat och det har varit ansträngt på akutsjukhusen under övergången till sommarläge med färre vårdplatser.

 

- Det är många som har besökt våra närakuter i veckan och det är helt rätt eftersom det är bästa sättet att få en första bedömning om man har skadat sig eller blivit sjuk. Närakuterna kommer att ha öppet på dagtid under helgen och vi förstärker också ambulansresurserna när många är i skärgården över midsommar, säger Johan Bratt chefläkare för Stockholms läns landsting.

Länets alla husläkarmottagningar har öppet på vardagar under sommaren och på kvällar och helger är det närakuterna som har öppet istället för mer akuta tillstånd. Akuta infektioner, skadade handleder, ryggskott och stukade fötter var några av de vanligaste diagnoserna där förra sommaren.

Fler platser för äldre

Inom den geriatriska vården har flera enheter fortsatt arbeta med sin bemanning och enligt planen kommer den geriatriska vården nu ha fler platser öppna än samma period förra året. Ett par avdelningar på ett par geriatriska sjukhus har drabbats av caliciutbrott (kräksjuka) och tar därför tillfälligt inte emot nya patienter för att hindra att smitta sprids. ASiH, den avancerade sjukvården i hemmet fortsätter att vara en viktig vårdform för 2500 patienter och där finns plats att ta emot fler patienter.

Minskad planerad vård

På akutsjukhusen har läget varit ansträngt i samband med att sjukhusen övergår till sina sommarplaner och vårdplatserna blir färre som planerat. Samtidigt minskar den planerade vården och platserna används på ett annat sätt med fokus på den akuta vården och vård som av medicinska skäl inte kan vänta.

- Nu är det extremt viktigt att samarbetet mellan vårdgivarna fungerar effektivt. Vi har fler geriatriska platser än förra året och det är viktigt att äldre som behöver deras resurser verkligen kommer dit och inte blir kvar på akutsjukhusen. Det ser också olika ut på våra akutsjukhus och det finns en stor vilja att hjälpa varandra genom att den vårdgivare som har lediga platser kan erbjuda dem till andra som har ett mer ansträngt läge, säger Johan Bratt.

Sjuktransporterna som tar redan läkarbedömda patienter mellan vårdinrättningar användes inte fullt ut tidigare i juni då nyttjandet ibland var så lågt som 40 procent av den tid då de var i drift. Användningen har nu ökat till 80 procent vilket tyder på att allt fler vårdgivare använder dem för effektivt hjälpa patienter till rätt plats.

Ambulansresurserna utökas under midsommarhelgen. Båda ambulanshelikoptrarna kör då dygnet runt och tre extra ambulanser är i drift under hela kvällen och natten.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ger trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden. Allt fler invånare använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden som ett stöd i kontakten med vården – det kan gälla tidbokningar, rådgivning, förnyande av recept eller hjälpmedel med mera.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken görs under sommaren. Den senaste veckan tog de emot 65 431 besök. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns kontaktuppgifter för tidbokning; många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter

Senaste veckan togs 6266 besök emot på länets närakuter. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling. Alla närakuter har öppet under midsommarhelgen. I maj startades ytterligare en närakut, Närakuten Haga, vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården kommer enligt den senaste planeringen ha fler platser öppna än förra sommaren då det fanns god tillgång på geriatrisk vård. Senaste veckan fanns 979 platser öppna. Samarbetet mellan den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre genom gemensamma möten under våren. De extra platser som finns inom ett antal eftervårdsenheter används också som en aktiv del i vårdkedjan.

Akutsjukhus

Akutsjukhusen kommer under sommaren fokusera på den akuta vården och vård som av medicinska skäl inte kan vänta. Senaste veckan var 2827 platser öppna. Det är färre än veckan före eftersom akutsjukhusen nu övergår till sin sommarplanering med större fokus på akut vård. Besöken på akutmottagningarna har minskat något jämfört med förra veckan.

Förlossningsvård

576 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Över nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval. I två fall tog klinikerna hjälp av andra län. Samarbetet mellan länets förlossningskliniker är tätt. Flera enheter rapporterar att den senaste veckan varit ansträngd men att till exempel Södertälje sjukhus kunnat ta emot många mammor som först hade planerat att föda på en annan enhet.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag, bland annat fem sjuktransporter för redan läkarbedömda patienter. Under midsommarhelgen utökas ambulansresurserna. Båda ambulanshelikoptrarna kör då dygnet runt och tre extra ambulanser är i drift under hela kvällen och natten.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Enheterna går nu in i en period när enheterna i nära samverkan växelvis stänger platser för att kunna samarbeta om patienterna. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård