Sjätte rapporten om sommarens vård

För den som blir sjuk under sommaren är det särskilt viktigt att ta hjälp av 1177 Vårdguiden för att få vård på rätt plats. Nu startar årets sommarkampanj.

Årets kommunikationsinsats till stockholmarna ställer frågor som "bara lite jätteont?" eller "magen i uppror?" och berättar om de råd som finns att få hos sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden och den hjälp som finns på länets närakuter och vårdcentraler.

sommarkampanj 2017. illustration

På 1177 Vårdguiden finns information om den hjälp som finns på länets närakuter och vårdcentraler.

- Att ha ont och inte veta hur farligt det är ger så klart oro. Då kan samtalet med sjuksköterskan på 1177 Vårdguiden vara till stor hjälp. Svaret kan bli att man ska låta en doktor bedöma redan samma dag eller dagen därpå. För den som snabbt behöver träffa en specialist är närakuten ofta den bästa platsen, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Kommunikationsinsatsen kommer att synas i kollektivtrafiken och som annonser i digitiala kanaler och i landstingets egna kanaler från vecka 24 till 34.

Förlossningsvårdens planering

Beskedet från förlossningsenheterna nu är att läget har förbättrats inför sommaren även om det kommer att bli intensivt och kommer krävas ett nära samarbete enheterna emellan.

- Vi vet att det kommer att bli ansträngt men enheterna har gjort ett bra jobb med att planera på klokast möjliga vis för att kunna ta hand om alla blivande föräldrar på ett tryggt sätt. Om man ska föda barn i sommar så är det viktigaste att alltid ringa först till den enhet där man är listad. Över nio av tio får komma dit där de planerat men om det inte blir så är det enheterna som hjälper till att hitta en plats, säger Johan Bratt.

Förlossningsklinikerna har arbetat hårt med att stärka sin bemanning under de senaste veckorna. Åtgärderna handlar om att ge extra ersättning till nyckelpersoner som arbetar när många andra vill vara lediga. Enheterna använder sig också av fler undersköterskor och assistenter som sköter mat, transport och städning. Dessutom ser de över hur platser för förlossningar, eftervård (BB), kejsarsnitt och vård innan förlossningen används bäst. Det nära samarbete som pågått mellan förlossningsklinikerna sedan förra sommaren har också stärkt möjligheten att klara toppar. Fördelningarna mellan enheterna är också mer jämn nu än inför förra sommaren.

Högst antal inskrivna i ASiH

Sedan i april är antalet inskrivna i avancerad sjukvård i hemmet cirka 2530 patienter vilket är det högsta antalet hittills, många av dem är patienter som annars hade behövt vårdas på akutsjukhus men som nu kan få vårdas hemma istället. Den geriatriska vården för de äldre hade 985 platser och tillgång till lediga platser.

Akutsjukhusen på väg mot sommarverksamhet

Från akutsjukhusen rapporteras att 2943 platser är öppna vilket är något fler än veckan före, under midsommarveckan och fortsatt under juni kommer platserna sedan att minska när den planerade vården minskar och allt fler medarbetare går på semester. På akutmottagningarna togs 10 473 besök emot. I början av veckan rapporterar chefläkarna att det varit intensivt men för de flesta har det blivit lugnare mot slutet av veckan.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ger trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden. Allt fler invånare använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden som ett stöd i kontakten med vården – det kan gälla tidbokningar, rådgivning, förnyande av recept eller hjälpmedel med mera.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken görs under sommaren. På sommaren besöker i snitt mellan 50 000 och 60 000 invånare husläkarmottagningarna varje vecka. Den senaste veckan tog de emot 52 000 besök, siffran var lägre eftersom en av dagarna var en helgdag. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns kontaktuppgifter för tidbokning; många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter

Alla länets närakuter har öppet som vanligt under sommaren, flera av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling. I maj startades ytterligare en närakut, Närakuten Haga, vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården kommer ha lika många platser öppna som förra året då det fanns god tillgång på geriatrisk vård. Senaste veckan fanns 985 platser öppna. Samarbetet mellan den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre genom gemensamma möten under våren. De extra platser som finns inom ett antal eftervårdsenheter används också som en aktiv del i vårdkedjan.

Akutsjukhus

Akutsjukhusen kommer under sommaren fokusera på den akuta vården och vård som av medicinska skäl inte kan vänta. Senaste veckan var 2943 platser, något fler än veckan före. Besöken på akutmottagningarna har ökat något jämfört med förra veckan.

Förlossningsvård

579 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval. I 2 fall tog klinikerna hjälp av andra län. Samarbetet mellan länets förlossningskliniker är tätt.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag, bland annat fem sjuktransporter för redan läkarbedömda patienter.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Enheterna samarbetar för att vid behov växelvis stänga platser och samarbeta om patienterna. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård