Närakut Haga – först ut av de tio nya närakuterna

Nu öppnar den första av länets tio nya närakuter. Närakut Haga finns vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. De nya närakuterna är ett viktigt komplement till husläkarmottagningarnas akuta omhändertagande och ska avlasta akutsjukhusens akutmottagningar. De har resurser att i större utsträckning omhänderta och färdigbehandla mer resurskrävande akuta sjukdomstillstånd.

– Tillsammans med husläkarmottagningarna ska de nya närakuterna ta emot många av de personer som idag vänder sig till länets akutmottagningar. Den första nya närakuten, Närakut Haga, öppnar i sommar och övriga nio öppnar under 2018, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Utredning och behandling

1 juni 2017 öppnar Närakut Haga, som finns vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Utredning och behandling ska kunna utföras av till exempel misstänka frakturer, hjärnskakning, sårskador, misstänkt lunginflammation, misstänkt propp i ben och akuta allergiska problem. Till en början tar Närakut Haga emot drop in-besök. Framöver kommer det att vara möjligt att boka tid.

Vid mycket allvarliga eller livshotande tillstånd ska man besöka en akutmottagning eller ringa 112. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden, telefon 1177, kan dygnet runt ge råd om sjukdomar och hjälpa till att hitta rätt i vården.

Enhetligt uppdrag för närakuterna

Alla närakuter ska, från och med år 2018 när alla de tio nya närakuterna har öppnat, ha enhetligt uppdrag med samma öppettider, verksamhetsinnehåll och resurser att omhänderta patienter med akuta sjukdomstillstånd.

  • Öppet alla dagar kl. 08.00-22.00
  • Samverkan med akutsjukhus och en geriatrisk klinik
  • Tillgång till röntgen och laboratorium under öppettiden
  • Bemannade med specialister i allmänmedicin och/eller akutläkare samt specialistutbildade sjuksköterskor med kompetens i och erfarenhet av akutsjukvård
  • Möjlighet till konsultationsinsatser från andra specialister
  • Tillgång till ambulansintag
  • Hög barnkompetens och hög kompetens för sjuka äldre

Övriga närakuter öppnar 2018

Övriga nio närakuter öppnar efter årsskiftet och under våren 2018. De kommer att finnas vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Södertälje sjukhus, Handens sjukhus, Järva sjukhus, Nacka sjukhus, Löwenströmska sjukhuset (från 2019 vid Sollentuna sjukhus), Danderyds sjukhus, Rosenlunds sjukhus mitt emot Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus.

Fler och tydliga nivåer för akutvården

De nya närakuterna är en del i Framtidsplanen för hälso- och sjukvård. En av delarna i planen är att skapa fler och tydliga nivåer för akutvården för att underlätta för både patienter och vårdgivare. Målet är ett ge patienten ett akut omhändertagande med rätt kompetens på rätt plats och vid rätt tid anpassat till de hälso- och sjukvårdsbehov som patienten har.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård