Förbrukningshjälpmedel i egen regi

Nu presenteras hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag till hur förbrukningshjälpmedel kan drivas i egen regi inom landstinget. Förslaget innebär att verksamheten ska drivas av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är landstingets egen verksamhet.

Avtalet om att förse de patienter som behöver förbrukningshjälpmedel i länet upphör den sista maj 2018. Utifrån tidigare beslut i hälso-och sjukvårdsnämnden föreslår hälso- och sjukvårdsförvaltningen att hanteringen av förbrukningshjälpmedel ska bedrivas av landstingets egen verksamhet SLSO.

Det är hälso- och sjukvårdsdirektören som nu föreslås få i uppdrag att utarbeta ett avtal med SLSO om drift av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel. När ett förslag till avtal finns på plats så ska det därefter godkännas av nämnden.

- Vi räknar med att mängden hjälpmedel som beställs kommer att öka. Vår bedömning är att med volymökning och förändrade upphandlingar beräknas kostnaderna för uppdraget inte understiga dagens avtalsnivå. Vilka priser det blir för olika produkter och leveranser vet vi först när kommande upphandlingar som SLSO och SLL upphandling genomför är klara, säger Anna Ingmanson ansvarig avdelningschef vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård