Fjärde rapporten om sommarens vård

Att hålla så många platser på akutsjukhusen öppna som möjligt och att stärka förlossningsvården i skiftet juli/augusti står i fokus i planeringsarbetet inför sommaren just nu. Den nya närakuten Haga stärker den akuta vården inför sommaren.

- Många verksamheter är klara med sin planering inför sommaren. Alla vårdcentraler kommer ha öppet hela sommaren och ambulanssjukvården har lagt sin plan men inom förlossningsvården har sjukhusdirektörerna fortfarande mer kvar att göra, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting

Några enheter har under framförallt slutet av juli och början av augusti ännu inte kunnat bemanna sin förlossningsvård tillräckligt väl för att kunna leva upp till sitt åtagande. Även om övriga enheter kunnat ordna sin bemanning finns inte möjlighet för dem att utöka ytterligare

- Förlossningsvården är speciell på det sättet att det är en verklig högsäsong under sommaren med några av årets högsta födelsetal samtidigt som medarbetarna behöver sin semester. Nu kommer våra sjukhusdirektörer tillsammans ta fram åtgärder som ska se till att de platser som behövs hålls öppna, det är helt nödvändigt, säger Johan Bratt.

Vården av blivande föräldrar fick i förra veckan en ekonomisk förstärkning, både till mödravård och förlossning och det har haft effekt för flera verksamheter. Nu arbetar akutsjukhusens direktörer också med att gemensamt se över systemet med extra ersättningar. Det handlar dels om att ge stärkt ersättning för nyckelpersoner som arbetar de pass när särskilt många vill vara lediga. Det handlar också om att planera så att varje medarbetare inte behöver avstå för många lediga dagar utan ändå kan få sin ledighet som är nödvändig inför höstens arbete. Ansvariga för förlossningsvården kommer att ha täta möten under den närmaste tiden för att säkra att de platser som behövs kan öppnas men också stärka samarbetet under de tillfällen när det är många som föder samtidigt och alla enheter har en topp samtidigt.

Kortare ambulanstider med nytt system

Sedan förra sommaren har ett nytt system för kontakt mellan akutsjukhus och ambulans införts. Genom Frapp-systemet kan sjukhuset enklare få information om patienten redan innan de kommit fram till sjukhuset. Efter en del inkörningsproblem visar nu nya siffror på att tiden för ambulanserna med den högsta prioriteten kortats med fem minuter per uppdrag, något som gynnar effektiviteten även under sommaren.

Alla vårdcentraler och närakuter öppna i sommar

Länets 200 vårdcentraler kommer att ha öppet i sommar och det är där som de allra flesta av länets invånare kommer att få sin vård. För den som plötsligt blir sjuk eller skadad är närakuten ofta den allra bästa platsen. Det akuta omhändertagande stärks nu inför sommaren när närakuten Haga öppnade den 1 juni i Karolinska Universitetssjukhusets tidigare lokaler.

Öppna vårdplatser på akutsjukhus

Den senaste mätningen av länets akutsjukhusplatser visade på 2963 öppna platser. Inför sommaren minskar den planerade vården och platserna kommer att användas till akut vård i större utsträckning. När medarbetarna behöver semester kommer de också minskas. Målet är att ha fler platser öppna än förra året totalt sett. Fortfarande visar planeringen att de kommer att vara i nivå med förra sommaren men arbetet pågår fortfarande för att genom en rad olika insatser öka platserna, bland annat genom att använda fler yrkesgrupper så att den vårdutbildade personalen kan fokusera på vårduppgifter.

- Våra platser på akutsjukhus är viktiga för den tekniskt mest avancerade vården men vi ska också komma ihåg hur många svårt sjuka som får god vård på geriatriska sjukhus, i avancerad sjukvård i hemmet, i psykiatrin och inom rehabilitering, säger Johan Bratt.

1177 Vårdguiden dygnet runt

Att sommaren är här syns nu i de frågor som kommer till sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden. Frågorna om insektsbett och fästingar ökar nu till sjuksköterskorna där.  Före midsommar kommer en informationsinsats ut i digitala kanaler och i kollektivtrafiken för att påminna stockholmarna om all hjälp som går att få via 1177 Vårdguiden.

Extra fakta om förlossningsvården

  • 1000 kronor extra per förlossning går under sommaren till akutsjukhusen som får använda dem på det sätt som gynnar verksamheten bäst inom förlossningen, eftervården eller neonatalvården.
  • 100 kronor extra per besök går till mödravården under 15 juni-15 augusti som förbereder gravida kvinnor inför förlossningen och även har möjlighet att ta emot kvinnor efter förlossningen.

Tillskottet kommer från Hälso- och sjukvårdsförvaltningens budget

Så ska du som väntar barn göra

Välj i vecka 25: I graviditetsvecka 25 ska du prata med din barnmorska på mödravården som hjälper dig att välja en enhet där det finns plats den vecka det är beräknat att du ska föda.

Prata med din barnmorska: Om du är undrar över något kring din kommande förlossning är det din barnmorska i mödravården du ska prata med. Du kan också alltid få allmän rådgivning hos 1177 Vårdguiden på webb eller telefon.

Ring först: När förlossningen startar ska du ringa till den förlossningsenhet där du är listad. De bedömer när det är dags att åka in.

Medicinska behov avgör: Om ditt tillstånd kräver att du behöver extra medicinska insatser kan enheten bedöma att du ska få vård på någon av de enheter som bedriver högspecialiserad vård.

Ett samtal: Om det är många som föder samtidigt på den förlossningsenhet du valt kan de för din säkerhet välja att ordna plats på en annan enhet i länet. Du får då besked om vart du ska åka. Du behöver alltså inte själv ringa eller åka runt till andra enheter.

1177 Vårdguiden

26 000 samtal besvarades av sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden förra veckan.

Vanliga frågor om barn senaste veckan:

  • Förkylning och feber
  • Bett från insekter och fästingar
  • Pollenallergi
  • Skador vid hopp på studsmattor

Vanliga frågor om vuxna senaste veckan:

  • Feber, hosta och halsont
  • Diarréer och kräkningar
  • Allergi och pollenbesvär
  • Getingstick

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård