Femte rapporten om sommarens vård

Akutsjukhus, geriatriska sjukhus, avancerad sjukvård i hemmet och husläkarmottagningar arbetar nu alla med att färdigställa sista delarna av sina planer inför sommaren. Läs mer här i den femte sommarrapporten.

- Nu arbetar vi främst på att säkra att samarbetet mellan alla våra vårdgivare fungerar smidigt. Det finns stora resurser om vi använder dem rätt. 200 husläkarmottagningar, närakuter, akutsjukhus, avancerad sjukvård i hemmet för över 2000 personer, geriatriska sjukhus och psykiatriska kliniker finns tillgängliga i sommar. Som invånare ska man tänka på att ta hjälp av 1177 för att få veta var det är bäst att söka vård, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Den geriatriska vården kommer hålla ungefär samma antal platser öppna som förra året, mellan 830 och 970 platser. Dessutom fortsätter den avancerade sjukvården i hemmet att öka och just nu finns 2500 inskrivna där, 200 fler än samma period förra året. Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus och vårdgivarna där meddelar att de har plats för fler patienter

Planering på aktsjukhusen

Länets akutsjukhus börjar nu ge en övergripande bild av hur kapaciteten är tänkt att se ut hos dem under sommaren. Precis som i övriga landet är det svårigheten att rekrytera, framförallt sjuksköterskor, som är den stora utmaningen.

Danderyds sjukhus såg först ut att behöva ha färre platser öppna än förra året men har nu istället något fler platser sammantaget under sommaren. Två nya avdelningar för eftervård har öppnats. Där kan man till exempel vårda patienter som opererats men behöver ytterligare vård för att kunna åka hem. Avdelningen har färre sjuksköterskor än en vanlig avdelning men i gengäld fler undersköterskor och läkare. Capio S:t Görans sjukhus har också efter ett intensivt rekryteringsarbete planerat för fler platser under hela sommaren.

Södersjukhuset som haft ett svårt rekryteringsläge har ännu inte helt lagt fast sin plan för sommaren. Karolinska Universitetssjukhuset arbetar fortfarande med att stärka bemanningen och vårdplatsläget varierar över sommaren men de bedöms i genomsnitt bli fler. Södertälje sjukhus och även Norrtälje sjukhus kommer att ha lika många platser öppna som förra året. Ersta sjukhus rapporterar även dem att de har samma öppethållande som förra året och att de precis som då kan hjälpa andra vårdgivare med intensivvårdsplatser och operationer.

Samarbete med kommunal vård

Tre större möten med mellan akutsjukvården, primärvården och kommunerna har hållits under våren för att förbättra samarbetet. Äldre som blir plötsligt sjuka behöver ofta vård från flera olika vårdgivare under sin sjukdomstid, till exempel på akutsjukhus, geriatrisk klinik, hos husläkare och även omsorg via kommunen. Med hjälp av bland annat dessa möten kan patienterna få ett bättre omhändertagande resurserna hos varje vårdgivare användas mer effektivt.

Ännu en sjuktransportenhet

Sjuktransporterna som tar redan läkarbedömda patienter mellan akutsjukhus blir i år fem istället för fyra. Även transporterna mellan länen stärks med en extra sjuktransport och en extra utomlänsambulans.

- Sjuktransporterna har blivit en viktig förstärkning eftersom de kan bokas in även för svårare sjuka patienter som slipper vänta på att ambulansen ska kunna komma mellan andra mer akuta uppdrag. Fler sjuktransporter minskar tiden när vårdpersonal sitter i telefon för att boka transport. Färre patienter behöver också vara kvar på en vårdplats eller akutmottagning bara i väntan på att bli hämtade, säger Johan Bratt.

Välja där det finns plats

Inom förlossingsvården pågår fortfarande arbetet med att stärka bemanningen i skiftet juli/augusti och både verksamhetschefer och sjukhusdirektörer deltar i arbetet. Sommaren är högsäsong inom förlossningsvården samtidigt som medarbetarna behöver semester. Länets sex förlossningsenheter samarbetar tätt med hjälp av erfarna koordinatorer som tar emot de kvinnor som ringer in. De hjälper också till om det skulle vara fullt och någon annan enhet behöver ta emot kvinnan som ska föda. Det finns också speciella koordinatorer som planerar kejsarsnitten i länet för att använda resurserna på alla sex enheter klokt.

- Vi bevakar arbetet noga och har tät kontakt för att säkra att sjukhusdirektörerna lyckas med sitt uppdrag att ha den kapacitet som behövs under sommaren. För den som ska föda barn gäller bara en sak och det är att komma ihåg att ringa när det dags till den enhet där det är bestämt att man ska föda. Barnmorskorna som svarar på förlossningsenheterna är erfarna och ger råd om när det är dags att åka in. Om det behövs ordnar de också en annan plats om det är fullt just hos dem, säger Johan Bratt.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård