Åttonde rapporten om vården under sommaren

Vid veckans chefläkarmöte rapporterades om ovanligt många patienter som under veckan sökte sig till akutsjukvården. Särskilt besvärligt var det på måndag och tisdag efter midsommar. Situationen på akutsjukhusen är fortsatt ansträngd.

- Mönstret känner vi igen från förra sommaren med ett högre tryck på akutsjukhusen direkt efter helgen med långa väntetider vid akutmottagningarna som följd. Som vanligt är det klokt att kontakta 1177 Vårdguiden innan man åker till akutsjukhusens akutmottagningar. 1177 Vårdguiden är öppet dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning till snabbare och enklare sätt att få vård hos till exempel husläkare eller närakuterna, säger tf chefläkare Peter Rönnerfalk.

Nu har akutsjukhusen ställt om för att fokusera på den akuta vården och vård som inte kan vänta. Det innebär att sjukhusen drar ner på den planerade vården samt på möten, utbildningar och liknande för att kunna ge god omvårdnad till de som behöver akutsjukvård under sommaren.

Den här veckan har varit mycket ansträngd för våra medarbetare i vården. Trots ett nära och gott samarbete mellan sjukhusen och övriga delar i vården har akutsjukhusen haft överbeläggningar och Danderyds sjukhus har tillfälligt öppnat ytterligare vårdplatser, säger Peter Rönnerfalk.

Förlossningar

Även förlossningsklinikerna har haft en ansträngd vecka med fler förlossningar än föregående vecka. Trots detta har cirka 90 procent av alla förlossningar skett på den klinik som varit föräldrarnas förstahandsval och 9 procent vid annan klinik i länet. Under en procent (fem förlossningar) har fått föda på en förlossningsklinik utanför länets gränser.

Det viktiga samarbetet

Att vården kräver ett nära samarbete blir extra tydligt under sommaren. Blir det många som är riktigt sjuka och söker akut är det också många som måste få komma upp på akutsjukhusens avdelningar. Därför är det viktigt att de patienter som inte behöver få mer vård vid akutsjukhusen får möjlighet att komma hem, till geriatrisk vård eller de som är färdigbehandlade men behöver stöd från kommunens omsorg snabbt kan få komma dit.

Vårdplatser

Nästa vecka planeras antalet vårdplatser att minska något ytterligare. Även barnsjukvården kommer enligt plan att minska antalet öppna vårdplatser under nästa vecka.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ger trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden. Allt fler invånare använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden som ett stöd i kontakten med vården – det kan gälla tidbokningar, rådgivning, förnyande av recept eller hjälpmedel med mera.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken görs under sommaren. Den senaste veckan tog de emot 51 953 besök. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns kontaktuppgifter för tidbokning; många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter

Senaste veckan togs 6 442 besök emot på länets närakuter. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling. Alla närakuter har öppet under midsommarhelgen. I maj startades ytterligare en närakut, Närakuten Haga, vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården kommer enligt den senaste planeringen ha fler platser öppna än förra sommaren då det fanns god tillgång på geriatrisk vård. Senaste veckan fanns 957 platser öppna. Samarbetet mellan den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre genom gemensamma möten under våren. De extra platser som finns inom ett antal eftervårdsenheter används också som en aktiv del i vårdkedjan.

Akutsjukhus

Akutsjukhusen kommer under sommaren fokusera på den akuta vården och vård som av medicinska skäl inte kan vänta. Senaste veckan var 2545 platser öppna. Det är färre än veckan före eftersom akutsjukhusen nu övergått till sin sommarplanering med större fokus på akut vård. Besöken på akutmottagningarna har minskat något jämfört med förra veckan.

Förlossningsvård

595 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Cirka nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval. I fem fall tog klinikerna hjälp av andra län. Samarbetet mellan länets förlossningskliniker är tätt och fler förlossningar hänvisades mellan klinikerna än föregående vecka. Samtliga enheter rapporterar att den senaste veckan varit ansträngd.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag, bland annat fem sjuktransporter för redan läkarbedömda patienter.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Enheterna går nu in i en period när enheterna i nära samverkan växelvis stänger platser för att kunna samarbeta om patienterna. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård