Utflyttningsplan från lokaler vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Inflyttningen i den nya sjukhusbyggnaden vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (Nya Karolinska Solna-projektet) påbörjades under 2016 och sker etappvis. Nu har landstinget tagit fram en plan för hur flytten ska fullföljas för att den nya sjukhusbyggnaden ska komma i full drift och de gamla sjukhusbyggnaderna säljas.

Visionsbild från Solna stads program för norra delen av Hagastaden. Illustration: Team Rundquist

Utöver den nya sjukhusbyggnaden kommer Karolinska universitetssjukhuset framöver även ha verksamhet i det före detta Thoraxhuset vilket kommer bli en integrerad del av nya sjukhuset. Lokalerna i Thoraxhuset behöver rustas upp och anpassas för de nya verksamheterna som ska flytta in, vilket beräknas vara klart under första halvåret 2019. Fram till dess kommer de verksamheter som ska flytta in i den upprustade byggnaden att få tillfälliga placeringar i Karolinskas huvudbyggnad.

De delar som ska flytta in i Thoraxhuset är bland annat bröstcentrum, plastikkirurgi, hälsoprofessionerna och bild/funktion. Verksamheten koncentreras till de centrala delarna av nuvarande huvudbyggnad för att skapa en sammanhållen aktivitet och huvudblocket blir således helt tomställt sommaren 2019.

Att flytta verksamheterna till den delen av byggnaden innebär minst störningar och är den bästa lösningen för både patienter och personal. Det möjliggör också bra kommunikation med resten av sjukhuset och innebär relativt små kostnader för anpassning av lokalerna, förklarar Henrik Gaunitz, landstingets ekonomidirektör och vice vd i Landstingshuset Stockholm AB, LISAB.

Ny stadsdel växer fram

Den 9 maj beslutade landstingsfullmäktige om inriktningen för försäljningen av de gamla sjukhusbyggnaderna och marken i norra delen av Hagastaden. Det planeras för omkring 3000 bostäder och 150 000 kvadratmeter kontor, skolor och service på det område som ska bli en del av den nya stadsdelen Hagastaden. Många av de gamla sjukhusbyggnaderna är kulturminnesklassade och kommer att stå kvar i den nya stadsdelen.

Huvudbyggnaden säljs först

Det är landstinget som äger området och byggnaderna och försäljningsprocessen påbörjas nu. Försäljningen delas upp i flera etapper och huvudbyggnaden står först på tur. Ambitionen är att hitta en ny ägare till huvudbyggnaden redan i år även om överlåtandet och utflyttningen av verksamheterna inte kommer att ske förrän sommaren 2019.

Alla byggnader på området kommer inte att säljas. Utöver att Thoraxhuset behålls, kommer bland annat byggnaden där Astrid Lindgrens barnsjukhus låg före flytten till den nya sjukhusbyggnaden att behållas för öppenvård och här kommer även den nya närakuten att ligga som enligt plan ska öppna i juni 2017.

Landstinget kommer tillsammans med Solna stad och framtida köpare att ta fram detaljplaner för området.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård