Tredje rapporten om vården i sommar

Anpassning av ambulansernas tid till de veckor när behoven är som störst, ytterligare platser inom den geriatriska vården av äldre och extra pengar som ska stärka förlossningsvården till sommaren är några av nyheterna i senaste lägesrapporten

- Den geriatriska vården som är specialiserad på de äldres behov är extra viktig under sommaren. Vi hade en bra kapacitet där förra sommaren och vi vill ha lika mycket i år. Vi har haft diskussioner med vårdgivarna som nu öppnar fler platser så vi är nästan framme vid en planering som vi är nöjda med, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting

Den geriatriska vården kommer under största delen av sommaren ha fler eller lika många platser öppna som förra året efter att ha gjort omfattande rekryteringsinsatser. Fortfarande pågår arbete med att förstärka den geriatriska vården under en vecka i juli och en i augusti där platserna ännu är lägre än förra året.

Alla vårdcentraler och närakuter öppna i sommar

Genom att ringa till sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden går det enkelt att få hjälp om man blir sjuk i sommar. Där går det att få råd om hur snabbt man behöver söka vård och var det är bäst att göra det. Oftast är närakuten den bästa platsen för de som plötsligt blir sjuk eller skadar sig även om det är 112 som gäller om tillståndet är livshotande.

Under sommaren har alla vårdcentraler öppet och där finns den vård som de allra flesta stockholmare kommer behöva under sommaren. Både de med sjukdomar som uppstår plötsligt och de med kroniska sjukdomar som behöver regelbunden vård för att inte försämras.

- Många besök på vårdcentralerna handlar om psykisk ohälsa. Trots sol och ledighet kan sommaren vara en tuff tid för många när rutiner ändras och man kanske blir ensam vilket kan göra att psykiska svårigheter blir värre. Då är vårdcentralen ett jättebra första steg och den behandling som finns att få där räcker långt för många, säger Johan Bratt.

För de som har svårare psykiska sjukdomar och behöver mer specialiserad vård än vad vårdcentralen kan erbjuda finns psykiatrisk specialistvård med psykiatriska akutteam alla dagar kl 8-22 och beroendevård spritt över länet. Det finns över 150 mottagningar för psykiatri och beroendevård och de går att hitta på 1177.se där det också finns information om psykisk ohälsa och egenvårdsråd. I länet finns en psykiatrisk akutmottagning för vuxna och en för barn, liksom en beroendeakut för vuxna och en för barn. Länet har också och den psykiatriska akutambulansen, PAM som åker ut vid allvarliga och akuta psykiatriska tillstånd. Sedan ett par år arbetar verksamheterna tätare tillsammans för att ta hand om patienter, man turas om att stänga enheter för att kunna ge medarbetarna semester.

Totalt fler ambulanstimmar än förra sommaren

Ambulanssjukvården har precis som andra delar av vården svårigheter att bemanna. För att undvika oplanerade avställningar gör chefläkaren för ambulanssjukvården varje sommar en detaljplanering för att ha resurser tillgängliga när de behövs som bäst. Totalt blir det fler timmar då ambulanserna är i drift och redo att ta uppdrag än förra sommaren även om det, precis som de senaste åren, blir en minskning med några procent jämfört med ordinarie verksamhet. En rad andra fordon som sjuktransporter, utomlänsambulanser och en särskild kuvösambulans är exempel på sådant som stärker ambulanssjukvården under sommaren. Läs hela nyheten om ambulanssjukvårdens sommarplanering.

Extra pengar till förlossning

Vården till blivande mammor både innan och under förlossning kommer få ett tillskott under sommaren. Akutsjukhusen får 1000 kronor extra per förlossning som kan gå både till förlossningsvård, eftervård och neonatalvård. Mödravårdscentralerna får 100 kronor extra per besök som förbereder inför förlossning. Läs om förstärkt förlossningsvård.

- Det är under sommaren som det föds allra flest barn och vi behöver ha all vår förlossningsvård igång då så att mammorna i länet känner sig trygga med att det finns plats. För att säkerställa att enheterna verkligen har fullt öppet ger hälso- och sjukvårdsförvaltningen det här tillskottet, säger Johan Bratt.

Vårdplatser på akutsjukhus

Akutsjukhusens direktörer har fått i uppdrag att säkra att de har fler platser öppna än förra sommaren. Arbetet med det har varit intensivt och den nationella svårigheten att rekrytera sjuksköterskor påverkar även Stockholms läns landsting. Det varierar mellan akutsjukhusen och just nu finns lika många platser inplanerade som förra sommaren men de behöver bli fler. Det handlar till exempel om att fortsätta att bemanna arbetspass men också att renodla vårdpersonalens arbetsuppgifter och stärka verksamheterna med assistenter inom mat och städ, med apotekare och medarbetare som sköter transporter till exempel.

- Vi måste fortsätta arbetet för att bemanna fler platser än förra sommaren. Det blir först och främst bättre för våra patienter som till exempel får vänta kortare tid på akutmottagningen men också för våra medarbetare som får fler kollegor och en bättre arbetsmiljö, säger Johan Bratt.

Fakta om vårdplatser sommaren 2016*:

I genomsnitt ca 2500 akutsjukhusplatser öppna sommaren 2016.

Senaste mätning april 2017: 2960 akutsjukhusplatser öppna.

I genomsnitt ca 900 geriatriska platser öppna sommaren 2016.

Senaste mätning april 2017: ca 1000 geriatriska platser öppna.

ASiH (avancerad sjukvård i hemmet): Genomsnittligt antal inskrivna under juni – augusti: 2366-2281 personer

Dessutom finns psykiatriska vårdplatser, rehabilitering och palliativ vård.

Läs senaste nyheten om vårdplatser. En ny mätning publiceras i början av juni.

*Antalet vårdplatser varierar över dygnen och mellan dygnen. Beroende på mätmetod kan uppgifterna variera mellan olika redovisningar. Redovisningen är tänkt att ge en ungefärlig bild

 

Besök på husläkarmottagning för psykisk ohälsa

Antal läkarbesök på husläkarmottagning där patienten sökt för psykisk ohälsa

Juni 18 043

Juli 11 732

Augusti 17 285

 

Antal besök hos psykolog, kurator och psykoterapeut på husläkarmottagning

24 900 per månad i genomsnitt över året (2016).

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård