Vården för blivande mammor förstärks

Vården till blivande mammor både innan och under förlossning ska nu få ett tillskott under sommaren på omkring 12 miljoner kronor.

- Det är på sommaren som det är som mest förlossningar och för att säkerställa att enheterna verkligen har fullt öppet ger vi det här tillskottet, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Pengarna fördelas till akutsjukhusen i relation till hur många förlossningar varje enhet tar hand om. Mödravården får ersättning kopplat till antalet besök. Exakt hur stor summan blir står klart efter sommaren, men förvaltningen räknar med omkring 12 miljoner kronor.

Antalet förlossningar varierar

Som i all akut vård varierar det mycket över dygnet och mellan dygnen hur många som behöver vård. När det blir toppar anpassar sig verksamheten och alla som ska föda tas omhand. Över nio av tio får föda på den enhet de valt i första hand men medicinska prioriteringar görs och i vissa fall bedömer enheten att det är bättre att ta hjälp av en annan förlossningsenhet. Det är då den enhet den blivande mamman valt i första hand som ordnar en annan plats. Länets förlossningsenheter samarbetar tätt. I undantagsfall (ca 5-10 av 2500 förlossningar) tar sjukhusen hjälp av närliggande län.

Så fördelas pengarna

  • 1000 kronor extra per förlossning går under sommaren till akutsjukhusen som får använda dem på det sätt som gynnar verksamheten bäst inom förlossningen, eftervården eller neonatalvården.
  • 100 kronor extra per besök går till mödravården under 15 juni-15 augusti som förbereder gravida kvinnor inför förlossningen och även har möjlighet att ta emot kvinnor efter förlossningen.

Tillskottet kommer från Hälso- och sjukvårdsförvaltningens budget

Så ska du som väntar barn göra

Välj i vecka 25: I graviditetsvecka 25 ska du prata med din barnmorska på mödravården som hjälper dig att välja en enhet där det finns plats den vecka det är beräknat att du ska föda.

Prata med din barnmorska: Om du är undrar över något kring din kommande förlossning är det din barnmorska i mödravården du ska prata med. Du kan också alltid få allmän rådgivning hos 1177 Vårdguiden på webb eller telefon.

Ring först: När förlossningen startar ska du ringa till den förlossningsenhet där du är listad. De bedömer när det är dags att åka in.

Medicinska behov avgör: Om ditt tillstånd kräver att du behöver extra medicinska insatser kan enheten bedöma att du ska få vård på någon av de enheter som bedriver högspecialiserad vård.

Ett samtal: Om det är många som föder samtidigt på den förlossningsenhet du valt kan de för din säkerhet välja att ordna plats på en annan enhet i länet. Du får då besked om vart du ska åka. Du behöver alltså inte själv ringa eller åka runt till andra enheter.

Siffror om sommarens förlossningsvård

Sommaren 2017: Grundplanering inför sommaren innebär att länet totalt sett ska kunna ha en kapacitet på 650 förlossningar per vecka. De flesta veckor kommer det att vara färre förlossningar men vissa veckor kommer de att vara fler och då kommer enheterna att samarbeta tätt. Enligt prognosen blir det cirka 2500-2600 förlossningar i juni, ca 2800-2900 i juli och ca 2400-2500 i augusti. Det betyder fler än förra året i juni och juli och ungefär lika många i augusti. Prognoserna kommer ändras eftersom det oftast inte går att säga exakt när en förlossning sker.

Helårsprognos 2017: ca 30 200

Antal förlossningar sommaren 2016: Juni 2488, juli 2567, augusti 2498

Förlossningar per vecka sommaren 2016: 580

Fördelning mellan enheterna under sommaren: BB Stockholm ca 13%, Danderyds sjukhus 22%, Huddinge 17%, Solna 12%, Södertälje sjukhus 7%, Södersjukhuset 27% och dessutom bokas 2 procent in på förlossningen i Visby och är på Gotland under den period de ska föda.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård