Granskning kring MMI AB är klar

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens interna granskning av en tidigare enhetschefs agerande kopplat till Medical Management Innovations AB (MMI AB) är nu klar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Karolinska institutet (KI) har sedan 2011 gemensamt drivit kvalitetsregisterverksamheten (QRC). Stockholms läns landsting, KI och Nationella beslutsgruppen för kvalitetsregister är de huvudsakliga finansiärerna av QRC:s verksamhet.

Syftet med den interna granskningen är att klargöra en tidigare enhetschefs eventuella koppling till MMI AB samt de inköp som har gjorts av HSF från MMI AB.

I granskningen framkommer att HSF har köpt tjänster från MMI AB år 2011-2017. Ett bolag som en tidigare anställd enhetschef och dennes dotter haft eller har kopplingar till. Enhetschefen borde ha anmält kopplingen till MMI AB till sin arbetsgivare samt lämnat utöver till någon annan att besluta i ärenden kring bolagen.

Den interna granskningen har lämnats över som underlag till polisen som får ta ställning till om det finns anledning att utreda ärendet vidare.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård