Förlossningar i april

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2415 förlossningar i april. Det är 100 färre än april förra året.

- Hittills i år har förlossningarna varit färre än förra året men nu ökar de. Det kommer de göra även under sommaren och det planerar vi för nu. Södersjukhuset är fortfarande den enhet som tar emot flest nyfödda men vi ser också att allt fler föds på Södertälje sjukhus och det är positivt eftersom de utvecklat verksamheten mycket under året, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Välj där det finns plats

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det finns plats och hjälper till med valet.

När förlossningen sätter igång ska de blivande föräldrarna kontakta den enhet som de har valt. I de allra flesta fall är det också dit de ska åka. Om det skulle vara fullt just det dygnet är det den enheten som ordnar plats på en annan enhet och ger besked till de blivande föräldrarna var de kommer tas emot.

Färre förlossningar än förra året

Antalet förlossningar i april var 2415 vilket var 100 färre än april förra året. Över nio av tio kvinnor födde på den enhet som de hade planerat medan sju procent födde på en annan enhet i länet, mot sex procent samma månad förra året. Vid nio tillfällen tog länet hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län.

Södersjukhuset, med sina fyra nya BB-platser var även denna månad den enhet där flest barn föddes, 661 förlossningar. Danderyds sjukhus hade näst flest förlossningar, 547 stycken.

Södertälje har gjort en utökning av sin verksamhet för att kunna ta hand om fler förlossningar. Siffrorna hittills i år visar också att de tagit hand om 30 procent fler förlossningar under januari till april i år jämfört med samma period förra året.

Förlossningar i april 2017 per sjukhus (april 2016 inom parentes)*

Södersjukhuset: 661 (542)
Södertälje sjukhus: 177** (147)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 317 (300)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 375 (358)
Danderyds sjukhus: 547 (521)
BB Stockholm: 338 (335)

*I april 2016 fanns fortfarande förlossningskliniken BB Sophia. Verksamheten upphörde i maj 2016 och därefter har övriga kliniker utökat sina verksamheter.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård