Andra rapporten om vården i sommar

Ett intensivt arbete pågår nu för att nå målet om fler öppna vårdplatser på akutsjukhusen än förra sommaren. Utökad avancerad sjukvård i hemmet och nya arbetssätt för att använda resurserna klokt är sådant som stärker vården under sommaren.

- Vi vill ha fler platser öppna på akutsjukhusen än vad vi hade förra sommaren. Som det ser ut just nu är det sammantaget i nivå med förra sommaren och det betyder att vi måste jobba vidare. Vi har precis som övriga landet svårt att rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor och förutom fortsatt arbete med schemaläggning och rekrytering så fortsätter akutsjukhusen också med att utveckla sina arbetssätt för att använda sina resurser på klokaste vis, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Planeringen hos akutsjukhusen är ännu preliminär. Målet är att ha fler platser öppna på akutsjukhusen än förra sommaren. Mot slutet av maj kommer beräkningarna vara mer exakta.

Alla akutsjukhus arbetar med sin rekrytering och för att få vikarier med rätt kompetens. Det är viktigt att vårdpersonalen får möjlighet att fokusera på patienterna och inom till exempel städning och mathantering finns arbetsuppgifter som andra yrkesgrupper kan ansvara för. Flera akutsjukhus rekryterar också fler läkare och undersköterskor som kan arbeta tillsammans istället för sjuksköterskor. Att säkra bra tillgång till röntgen och provanalyser är också viktigt för att undvika att patienter behöver stanna på akutsjukhus i onödan för att vänta på tex provsvar.

Fortsatt arbete för fler platser för äldre

Den geriatriska vården hade gott om platser förra året och bedömningen är att det behövs lika stor kapacitet som då. Det målet har ännu inte nåtts på grund av svårigheter att rekrytera.

Geriatriska kliniker är den bästa platsen för många av de äldsta och sköraste – där kan de få vård anpassad till just deras behov. Äldre är till exempel extra känsliga för vilka läkemedel de får och de behöver ofta specialiserad omvårdnad för att till exempel undvika trycksår. Därför lägger vi mycket kraft på att se till att vårdgivarna har så många platser som behövs totalt sett, säger Johan Bratt.

Fler får avancerad sjukvård i hemmet

Under året har antalet inskrivna i den avancerad sjukvården i hemmet fortsatt att öka, från 2300 inskrivna till 2500 per månad. Detta är en allt större del av den vård som de svårast sjuka behöver. Ökningen av den avancerade sjukvården utanför akutsjukhusen är en viktig del av framtidens hälso- och sjukvård.

Rätt vård på rätt plats

1177 Vårdguiden kommer även denna sommar att vara första ingången för den som är sjuk eller har skadat sig. Där kan man få egenvårdsråd eller svar på när och var man bäst söker vård. En särskild kommunikationsinsats kommer också påminna stockholmarna om den hjälp som finns att få via 1177.

På länets husläkarmottagningar kommer de allra flesta patienter tas emot under sommaren. Det kan handla om patienter med infektioner men också många patienter med svåra kroniska sjukdomar, både psykiska och fysiska. De 200 husläkarmottagningarna kommer att ha öppet hela sommaren. Även där kommer den mer akuta vården prioriteras. Förra sommaren togs mellan 280 000 och 360 000 besök emot per månad på husläkarmottagningarna.

- Det är klokt att redan nu planera inför sommaren genom att tänka igenom vilka mediciner man behöver eller hjälpmedel som ska med till exempelvis sommarstugan. Att boka in återbesök före sommaren är också bra, säger Johan Bratt

Det första av tre möten mellan länets kommuner, husläkarmottagningar och akutsjukhus har hållits. Genom att hitta de smidigaste kontaktvägarna och förstå varandras verksamheter kan dessa vårdgivare enklare hjälpa de patienter som behöver vård från flera håll. Det är extra viktigt eftersom de som behöver hjälp både av kommun, husläkare och akutvård ofta är de sköraste.

Förlossning

Hittills i år har förlossningarna varit färre än förra året men nu börjar de öka och väntas bli fler under sommaren. Kapaciteten i förlossningsvården bedöms räcka till om alla enheter används och därför är rådet till blivande föräldrar att välja bland de enheter som har plats den vecka det är beräknat att de ska föda.

Ett viktigt arbete som pågår nu är att se till att neonatalvården har tillräckligt mycket kapacitet.

- Neonatalvården har under en längre tid haft svårt att rekrytera barnsjuksköterskor och det gör det tufft att hålla alla platser öppna. Vi har en fin neonatalvård i länet med goda resultat och ett bra samarbete som stöds av särskilt dedikerade ambulanser. Vi tittar just nu på vilka extra insatser som behövs för att säkra att vi har det som behövs, säger Johan Bratt.

Besöksstatistik 2016

Antal besök hos husläkare eller distriktssköterska inklusive telefonbesök

Juni: 358 938

Juli: 276 788

Augusti: 348 088

 

Antal besök på akutmottagning

Juni: 55 389

Juli: 51 535

Augusti: 56 726

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård