Första rapporten om vården under sommaren

Vid nära 80 000 tillfällen var patienter inlagda på sjukhus under förra sommaren. Vid över 4,5 miljoner tillfällen fick patienter vård eller telefonkontakter på dagtid. Nu pågår planeringen för fullt inför sommaren 2017 hos geriatriska sjukhus, akutsjukhus, husläkare och alla andra vårdgivare som kommer behövas.

- Överallt i vården pågår planering inför sommaren och min roll blir att se till att allt är så samordnat som det bara går. Då fungerar det smidigt för våra patienter och medarbetarna i vården spar tid. Vi ska använda hela sjukvårdssystemet på ett klokt sätt så att vi kan ge patienterna det de behöver, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Planeringen av vården under sommaren handlar om att vården ska finnas tillgänglig för de som är akut sjuka och de kroniskt sjuka som behöver regelbunden vård. Samtidigt ska medarbetarna kunna få sin semester.

Det finns ett brett utbud av vårdgivare i länet och det kommer vara på husläkarmottagningarna som de allra flesta patienterna tas emot varje vecka. För de svårast sjuka finns också vård hos en stor mängd vårdgivare, förutom på de sju akutsjukhusen finns avancerad vård i hemmet och en rad mindre sjukhus som ger alltifrån öppenvårdsbesök till intensivvård. 1177 Vårdguiden blir som vanligt första alternativet till kontakt med vården och hjälp att hitta rätt även om 112 som vanligt ska vara valet för den som är livshotande sjuk eller skadad. Målet för akutsjukhus och geriatriska enheter är att ha lika många eller fler platser öppna än förra sommaren men arbetet pågår fortfarande för att nå dit eftersom de har svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Rekrytering av läkare och undersköterskor går på de flesta håll lättare.

- Det är inte ovanligt att medarbetare drar sig för att arbeta på sommaren för att de oroar sig för att inte ha tillgång till stöd i beslut och bedömningar. Därför är det extra viktigt med introduktion och snabba kontaktvägar till chefer under sommaren. Vi gör det också enklare att komma i kontakt med tjänstemän som ansvarar för avtalen så att vi snabbare kan lösa problem som uppstår, säger Johan Bratt.

Exempel på sådant som stärker vården under sommaren:

  • Möten mellan medarbetare från kommunal vård, husläkarmottagningar och akutsjukhus om samarbetet kring de gemensamma patienterna under sommarperioden.
  • Anställa medarbetare som tar hand om transport och städ så att vårdutbildad personal kan ta hand om patienter
  • Informationsinsats till invånare om hur det enklast går att hitta rätt vård
  • Sjuktransporter som kan ta redan läkarbedömda patienter mellan sjukhusen
  • Veckovisa samarbetsmöten mellan länets chefläkare
  • Arbete med jämn fördelning så att alla förlossningsenheter används och hänvisningarna minskar
  • Fler undersköterskor och underläkare tas in så att sjuksköterskor kan fokusera på sjuksköterskeuppgifter
  • Kortare avlämningstider för ambulanserna på akutmottagningarna.
  • Snabblina för hemtjänstens medarbetare till 1177 Vårdguiden för att kunna ge råd om vård till brukare

Statistik från sommaren 2016

Antal tillfällen när patienter varit inlagda, dvs slutenvård. Ett tillfälle kan vara i en eller flera dagar.

På akutsjukhus:

Juni: 20 822

Juli: 17 368

Augusti: 18 549

 

Hos andra vårdgivare än akutsjukhus:

Juni: 7943

Juli: 6826

Augusti: 7447

 

Antal tillfällen när patienter fått vård över dagen inkl besök och telefonkontakter, dvs öppenvård.

På akutsjukhus

Juni: 247 098

Juli: 174 220

Augusti: 222 699

 

Hos andra vårdgivare än akutsjukhus

Juni: 1 488 991

Juli: 994 737

Augusti: 1 381 059

 

Antal besök på akutmottagning

Juni: 55 389

Juli: 51 535

Augusti: 56 726

 

Antal besök hos husläkare eller distrikssköterska inkl telefonbesök

Juni: 358 938

Juli: 276 788

Augusti: 348 088

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård