2454 förlossningar i länet i mars

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2454 förlossningar i mars. Det är det högsta antalet i år men färre än mars förra året.

- Vi har haft några månader med färre förlossningar och nu är vi på väg mot sommar när det alltid föds fler barn. Därför planerar vi för fullt nu så att vi ska kunna ta hand om alla som ska föda på ett bra sätt och också ge ledighet till medarbetarna i vården. Vi har sex bra enheter i länet och vi vill att de blivande föräldrarna väljer bland de enheter som har plats den vecka de ska föda, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Välj där det finns plats

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det finns plats och hjälper till med valet.

När förlossningen sätter igång ska de blivande föräldrarna kontakta den enhet som de har valt. I de allra flesta fall är det också dit de ska åka. Om det skulle vara fullt just det dygnet är det den enheten som ordnar plats på en annan enhet och ger besked till de blivande föräldrarna var de kommer tas emot.

Färre förlossningar än förra året

Antalet förlossningar i mars var 2454 vilket var 170 färre än mars förra året. Över nio av tio kvinnor födde på den enhet som de hade planerat medan sju procent födde på en annan enhet i länet, mot sex procent samma månad förra året. Vid tre tillfällen tog länet hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län.

Södersjukhuset, med sina fyra nya BB-platser var även denna månad den enhet där flest barn föddes.

Förlossningar i mars 2017 per sjukhus (mars 2016 inom parentes)*

Södersjukhuset: 687** (621)
Södertälje sjukhus: 170 (135)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 312 (304)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 396 (370)
Danderyds sjukhus: 563 (553)
BB Stockholm: 326 (335)

*I mars 2016 fanns fortfarande förlossningskliniken BB Sophia. Verksamheten upphörde i maj 2016 och därefter har övriga kliniker utökat sina verksamheter.

** Högsta antalet förlossningar på fyra år och i nivå med sommaren 2013.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård