Redovisning av väntetider till planerad vård i februari

I februari fick 79 procent av patienterna komma på mottagningsbesök inom 30 dagar till planerad specialistvård. 86 procent fick planerade operationer och åtgärder inom 90 dagar vilket är ett bättre resultat än genomsnittet för landet.

Här redovisas resultaten i korthet. Fler resultat och jämförelser finns på Sveriges Kommuners och Landstings webbplats om väntetider.

Besök på mottagning inom 30 dagar

79 procent fick komma till sitt mottagningsbesök i specialiserad vård inom 30 dagar, en högre andel än samma månad förra året. Stockholms läns landsting har en skarpare tidsgräns för mottagningsbesök än övriga landet och resultaten kan därför inte jämföras med rikets resultat.

Besök på mottagning inom 90 dagar

I februari var det 94 procent av patienterna som fick komma på planerat mottagningsbesök inom 90 dagar, en högre andel samma månad förra året. Genomsnittet i landet var 79 procent enligt SKL:s beräkningar*.

Den nationella vårdgarantin innebär att patienter, efter bedömning av vårdpersonal, inte ska behöva vänta över 90 dagar på ett mottagningsbesök till specialiserad vård.

Operation eller annan åtgärd inom 90 dagar

När det gäller operationer eller andra åtgärder har Stockholms läns landsting samma tidsgränser som övriga landet. I februari fick 86 procent av patienterna inom Stockholms läns landsting operation eller annan åtgärd inom 90 dagar. Resultatet är lägre än februari 2016. Genomsnittet i landet var 75 procent enligt SKL:s beräkningar*.

Den nationella vårdgarantin innebär att patienter, efter beslut om behandling, inte ska behöva vänta över 90 dagar på operation eller åtgärd inom specialiserad vård.

Om mätningen

Syftet med mätningen är att ge landsting och regioner samt enskilda vårdgivare underlag i sitt arbete med att förkorta väntetiderna för patienterna. Beroende på beräkningsmodell och avrundning kan de uppgifter som redovisas här avvika något från de resultat som presenteras nationellt. De översiktliga trenderna är dock de samma.

*SKL: Sveriges Kommuner och Landsting

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård