2216 förlossningar i länet i februari

Länets sex förlossningsenheter tog under februari hand om 2216 förlossningar. Flest nyfödda stockholmare kom till världen på Södersjukhuset.

I graviditetsvecka 25 är det dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det finns plats och hjälper till med valet.

- Vi vill att alla blivande föräldrar väljer bland de enheter som har plats. Förlossningsenheterna har gjort en gemensam planering av hur många förlossningar var och en kommer att kunna ta hand om. Med den informationen i ryggen kan vi ge ännu tydligare information till mödravården som hjälper de blivande föräldrarna att välja, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Antalet förlossningar i februari var 2216 vilket var 170 färre än februari förra året. Cirka nio av tio kvinnor födde på den enhet som de hade planerat medan 8,4 procent födde på en annan enhet i länet, mot 5,8 procent samma månad förra året. Vid åtta tillfällen tog länet hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län.

Förlossningar i februari 2017 per sjukhus (januari 2016 inom parantes)

Södersjukhuset: 581 (568)

Södertälje sjukhus: 158 (109)

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 271 (282)

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 387 (347)

Danderyds sjukhus: 510 (503)

BB Stockholm: 309 (301)

Kommentar: I februari 2016 fanns fortfarande förlossningskliniken BB Sophia. Verksamheten lades ner i maj 2016 och därefter har övriga kliniker utökat sina verksamheter.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård