Så blir den nya närakutstrukturen

Nu är det klart var tio nya närakuter för barn och vuxna ska lokaliseras. Dessa kommer tillsammans med länets husläkarmottagningar att spela en viktig roll i utvecklingen av det akuta omhändertagandet i länet.

Redan tidigare har landstinget rapporterat att fyra nya närakuter öppnar under det närmaste året. Dessa kommer att ligga vid Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Södersjukhuset.

Nytt är att övriga närakuter i den framtida strukturen ska lokaliseras vid Handens sjukhus, Järva sjukhus, Nacka sjukhus, i närheten av S:t Görans sjukhus, Sollentuna sjukhus och Södertälje sjukhus. Sistnämnda kommer att vara en del i Södertälje sjukhus uppdrag som integrerat sjukhus med såväl akutsjukhusuppdrag som närsjukhusuppdrag. Närakuten vid Sollentuna sjukhus kommer inledningsvis att ligga vid Löwenströmska sjukhuset till dess Sollentuna sjukhus står klart. Samtliga tio nya närakuter planeras vara igång under 2018. Ytterligare två närakuter planeras senare men förutsättningarna för dessa är ännu inte klara.

Karta över placering närakuter

– Den nya närakutsstrukturen är en viktig del i genomförandet av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Tillsammans med husläkarmottagningarna ska närakuterna ta emot många av de personer som idag vänder sig till länets akutmottagningar, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör vid Stockholms läns landsting.

Närakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna beräknas öppna till sommaren och är först i drift av de nya närakuterna. Av de tio närakuter som startar under 2017 och 2018 kommer sju att drivas av SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde, och en inom ramen för Södertälje sjukhus. Närakuterna vid Nacka sjukhus och Sollentuna sjukhus (Löwenströmska) ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.

Enhetligt uppdrag för närakuterna

Alla närakuter ska ha enhetligt uppdrag med samma öppettider, verksamhetsinnehåll och resurser att omhänderta patienter med akuta sjukdomstillstånd.

  • Öppet alla dagar mellan 08.00-22.00
  • Alla närakuter ska ha anknytning till ett akutsjukhus och en geriatrisk klinik och de ska lokaliseras till platser med goda allmänna kommunikationer.
  • Tillgång till röntgen under öppettiden
  • Bemannade med specialister i allmänmedicin och/eller akutläkare samt specialistutbildade sjuksköterskor med kompetens i och erfarenhet av akutsjukvård.
  • Möjlighet till konsultationsinsatser från andra specialister.
  • Tillgång till ambulansintag.
  • Tillgång till bakjour vid hög belastning.
  • Hög barnkompetens och hög kompetens för sjuka äldre.

Husläkarverksamhetens uppdrag kring akuta omhändertagandet kvarstår

Husläkarmottagningarna ska även fortsättningsvis vara det första alternativet för personer som insjuknar akut under dagtid. Under jourtid 17.00- 22.00 vardagar och 08.00 – 22.00 helger kompletteras de nya närakuterna och sjukhusens akutmottagningar i delar av länet med husläkarjourer som drivs av husläkarmottagningarna inom ett geografiskt område. Idag går de under namnet närakut men benämningen ändras vid årsskiftet 2017/2018 till husläkarjourer.

 

Förfrågningsunderlaget kommer att publiceras framöver.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård