Redovisning av väntetider till planerad vård för december

I december fick 71 procent av patienterna komma på mottagningsbesök inom 30 dagar till planerad vård. 84 procent fick planerade operationer och åtgärder inom 90 dagar vilket är ett bättre resultat än genomsnittet för landet.

Här redovisas resultaten i korthet. Fler resultat och jämförelser finns på Sveriges kommuners och landstings webbplats om väntetider.

Besök på mottagning inom 30 dagar

71 procent fick komma till sitt mottagningsbesök i specialiserad vård inom 30 dagar, en högre andel än samma månad förra året. Stockholms läns landsting har en skarpare tidsgräns för mottagningsbesök än övriga landet och resultaten kan därför inte jämföras med rikets resultat. Väntetiderna till mottagning har varit bättre mot slutet av året jämfört med 2015.

Besök på mottagning inom 90 dagar

I december var det 94 procent av patienterna som fick komma på planerat mottagningsbesök inom 90 dagar, en något högre andel än samma månad året före. Genomsnittet i landet var 79 procent enligt SKL:s beräkningar*.

Den nationella vårdgarantin innebär att patienter, efter bedömning av vårdpersonal, inte ska behöva vänta över 90 dagar på ett mottagningsbesök till specialiserad vård.

Operation eller annan åtgärd inom 90 dagar

När det gäller operationer eller andra åtgärder har Stockholms läns landsting samma tidsgränser som övriga landet. I december fick 84 procent av patienterna inom Stockholms läns landsting operation eller annan åtgärd inom 90 dagar. Resultatet är lägre än december förra året men viss osäkerhet finns i inrapporteringen på grund av förändringar i rapporteringssystem hos flera större vårdgivare. Genomsnittet i landet var 76 procent enligt SKL:s beräkningar*.

Den nationella vårdgarantin innebär att patienter, efter beslut om behandling, inte ska behöva vänta över 90 dagar på operation eller åtgärd inom specialiserad vård.

Om mätningen

Syftet med mätningen är att ge landsting och regioner samt enskilda vårdgivare underlag i sitt arbete med att snabbare erbjuda patienterna vård. Beroende på beräkningsmodell och avrundning kan de uppgifter som redovisas här avvika något från de resultat som presenteras nationellt. De översiktliga trenderna är dock de samma.

*SKL: Sveriges Kommuner och landsting

  

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård