2355 förlossningar i länet i januari

Länets sex förlossningsenheter tog under januari hand om 2355 förlossningar. Flest nyfödda stockholmare föddes på Södersjukhuset.

- Vi har sex fina förlossningsenheter i länet och vi råder alla blivande föräldrar att välja bland de som har plats då det är beräknat att de ska föda. Det gör man tillsammans med sin barnmorska i mödravården, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting.

Genom att välja en förlossningsenhet som har plats minskar de tillfällen då föräldrar behöver byta till en annan enhet än den de tänkt sig den dagen förlossningen sätter igång.

Antalet förlossningar i januari var 136 färre än januari förra året, då det var 2491 förlossningar i Stockholms län. Nio av tio kvinnor födde på den enhet som de hade planerat medan 8,5 procent födde på en annan enhet i länet, mot 6,92 procent samma månad förra året. Vid ett tillfälle tog länet hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län.

Förlossningar i januari 2017 per sjukhus (januari 2016 inom parantes)

Södersjukhuset: 612 (593)

Södertälje sjukhus: 148 (122)

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 311 (294)

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 390 (352)

Danderyds sjukhus: 554 (515)

BB Stockholm: 340 (305)

Kommentar: I januari 2016 fanns fortfarande förlossningskliniken på BB Sophia. Verksamheten lades ner i maj 2016 och därefter har övriga kliniker utökat sina verksamheter.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård