Sjunde rapporten om vården under vinterhelgerna

Just nu är det många som söker för halkskador på akutsjukhusen men något färre fall av influensa. Arbetet med att öppna fler vårdplatser fortsätter. Det visar den sista och sammanfattande rapporten om vården under vinterhelgerna.

Senaste siffrorna visar att antalet vårdplatser är i nivå med förra veckan och perioden före jul. Många stockholmare överraskas av halkan och behöver vård på kirurg- och ortopedavdelningar medan influensan tycks börja minska något. Vardagen är åter efter helgerna och husläkarmottagningarna har tagit emot över 70 000 besök den senaste veckan.

- Dessa dagar pendlar temperaturen kring noll och det är viktigt att vara vaksam på isfläckar. Om man har ramlat och skadat sig är närakuten oftast den bästa platsen att få en första bedömning på.  Närmaste närakut syns på 1177.se och det går att åka dit direkt utan att boka tid först, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Tuffa helger på akutsjukhusen

Årets jul, nyår och trettonhelg har präglats av en tidig influensatopp, halkskador och svårigheter att hålla vårdplatser öppna. Redan under hösten var vårdplatserna färre än året före och det påverkade vården under helgerna. När vårdplatserna är få behöver en del patienter som ska läggas in vårdas kvar på akutmottagningen i väntan på en plats. Besöken på akutmottagningarna har totalt sett varit färre än förra året men flera akutsjukhus har beskrivit att de patienter som kommit varit sjukare och haft större behov av vård inneliggande. Flertalet av sjukhusen har med kort varsel öppnat fler vårdplatser än ursprungligt planerat under helgerna, och vårdavdelningarna har haft många överbeläggningar. Samarbetet med de geriatriska klinikerna och med kommunerna har fungerat väl sammantaget och akutsjukhusen har också arbetat tätt tillsammans.

- Det ska inte behöva vara så att patienterna får vårdas kvar på akutmottagningen i väntan på en vårdplats. Belastningen på medarbetarna som arbetat under helgerna har periodvis varit alltför hög. Tack vare stora insatser och ett tätt samarbete har alla resurser kunnat användas på bästa sätt, och på det sättet har patienterna kunnat få vård. Akutsjukhusen arbetar nu hårt med flertalet åtgärder för att få upp antalet vårdplatser på kort och längre sikt, säger Anna Nergårdh

1177 Vårdguiden har varit första kontakten för de som behövt vård precis som vanligt. Periodvis har de inte kunnat svara inom de avtalade tre minuterna men över 20 000 samtal har besvarats per vecka.

Eftersom jul- och nyårshelgen innehöll många vardagar hade husläkarmottagningarna öppet mer än förra året vilket gjorde det enklare för personer med till exempel kroniska sjukdomar som behöver vård regelbundet.

Närakuterna har varit öppna alla kvällar och helger och tagit emot mellan 5000 och 6000 besök per vecka. Närakuten i Nacka har haft ett särskilt nära samarbete med Södersjukhuset för att underlätta för patienter som kommit till akutmottagningen men som kunde få snabbare hjälp på närakuten.

- Det är ett exempel på ett samarbete som på ett sätt kan verka enkelt, men som har stor betydelse för att patienterna ska få det bästa mottagandet i varje situation, säger Anna Nergårdh. De som behöver akutsjukhusets resurser får snabbare hjälp på plats, och de som är mindre sjuka och därför får vänta längre på akutmottagningen får snabb och rätt hjälp på närakuten.

All geriatrisk vård öppen

Delar av vården har till skillnad från akutsjukhusen haft en större kapacitet än året före. De geriatriska klinikerna som vårdar äldre hade alla sina ca 1000 platser öppna under vinterhelgerna och de var totalt sett fler än förra året. Den avancerade sjukvården i hemmet drog inte heller ner något över helgerna och vårdade i genomsnitt 200 fler patienter än året före, totalt 2400 patienter.

Inom den psykiatriska vården har verksamheten fungerat enligt plan. Under en period kring nyår var det extra många patienter som sökte sig till länsakuten, många av dem sådana som behövde tillsyn dygnet runt. Även beroendevården hade många patienter och förstärkte med extra jourläkare.

Ambulanssjukvården var i drift hela tiden precis som under övriga året och under nyår fanns sex extra ambulanser i drift för att möta det ökade behovet då.

Inom förlossningsvården har omkring nio av tio fått föda på den klinik de bestämt sig för i första hand och av ca 2900 förlossningar har länet vid sex tillfällen tagit hjälp av andra län.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård