Sjätte rapporten om vården under vinterhelgerna

Akutsjukhusen fortsätter att öppna vårdplatser igen efter helgerna. Samtidigt visar årets influensa tecken på att nå sin topp.

- Akutsjukhusen fortsätter att öppna platser efter helgerna och just nu i slutet av veckan är det något färre sökande på länets akutmottagningar men vi vet av erfarenhet att de första dagarna efter en helg alltid är extra tuffa så vi behöver följa läget noga på måndag och tisdag, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Arbete pågår med att öppna vårdplatser

Jul, nyår och trettonhelg har varit ansträngda på akutmottagningarna. Flera av de sju akutsjukhusen hade färre vårdplatser öppna än förra året redan innan helgerna till följd av svårighet att bemanna med framför allt sjuksköterskor. Dessutom kom influensan tidigare än vanligt med många sjuka som följd, både bland patienter och medarbetare. Nu öppnas platser på akutsjukhusen igen, till exempel Karolinska Universitetssjukhuset har öppnat 90 vårdplatser sedan förra veckan. Samtidigt fortsätter det långsiktiga arbetet med att säkerställa öppethållandet av fler vårdplatser inom akutsjukvården.

- Akutmottagningarna tar alltid hand om de mest sjuka först och bedömer alla patienter som kommer in. Det som har varit problemet är att allt för många patienter fått långa vistelsetider och behövt vårdas kvar på akuten istället för att få komma upp på en avdelning och så ska det inte vara. Akutsjukhusen samarbetar nära och arbetar hårt med att öppna fler platser och det gör att fler kan komma till en vårdavdelning snabbare, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Tätt samarbete mellan många vårdgivare

Det täta samarbetet mellan länets alla vårdgivare har fungerat väl under helgerna rapporterar vårdgivarna. Kontakterna har varit täta mellan akutsjukhusen, närakuterna och de geriatriska vårdgivarna. Även samarbetet med länets kommuner har fungerat bra. Även om akutsjukhusen haft färre platser totalt sett har andra vårdgivare haft fler. Den geriatriska vården för de äldre har haft alla sina platser öppna över helgerna och de har varit ca 80 fler än förra året. Inom den avancerade sjukvården i hemmet har över 200 fler varit inskrivna jämfört med förra året, många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus. Även ambulanssjukvården har varit i drift som vanligt. De 200 husläkarmottagningar har varit öppna alla vardagar och närakuterna på kvällar och alla helger och röda dagar.

- Många invånare har tagit hjälp av närakuterna under helgerna för att få en läkarbedömning och kanske på börja en behandling. Om man ringer till 1177 Vårdguiden kan man få hjälp med att boka tid på flera av närakuterna men det går också att komma dit utan att boka tid först, säger Anna Nergårdh.

Influensan kan ha nått kulmen

Influensan som drabbat många stockholmare visar nu tecken på att nå sin kulmen, rapporterar Smittskydd Stockholm. Förhoppningen är att den därefter kommer att avta. De allra flesta stockholmare som drabbas av influensa klarar av den hemma med stöd av egenvårdsråd från 1177 Vårdguiden men vissa personer som tillhör riskgrupper riskerar att bli svårare sjuka. Av de som vårdas på sjukhus för influensa är de flesta över 65 år. Till 1177 Vårdguiden på telefon ringer många just nu och frågar om hög feber, snuva och hosta.

- Den här säsongen har inte vaccinet haft så stor effekt som önskat på den influensa som sedan har kommit men det är ändå viktigt att den som tillhör en riskgrupp vaccinerar sig. Det minskar risken att bli sjuk och det har man mycket att vinna på. Om du tillhör en riskgrupp och får influensa så är det också klokt att kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för att få råd om vad du bör göra, säger Anna Nergårdh

Läs alla rapporter om vården under vinterhelgerna 

Halt i länet – 1177 ger råd om närmaste närakut

Läs om vaccination och vem som tillhör en riskgrupp

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård