Femte rapporten om vården under vinterhelgerna

Influensan sprider sig fortfarande i länet. Det har också lett till att fler som tillhör riskgrupper lagts in på sjukhus efter att de blivit extra sjuka i influensa. På akutsjukhusen har vårdplatser börjat öppnas igen, 160 fler än förra veckan.

- Influensan har inte kulminerat ännu utan den fortsätter att öka.  Det har varit mycket intensivt på våra akutmottagningar i veckan men fler har kunnat läggas in tack vare de 160 vårdplatser som akutsjukhusen öppnat under den senaste veckan. Nu har vi ännu en helg med röda dagar framför oss och behöver samarbeta så tätt vi kan så att alla patienter tas om hand på rätt plats, säger Johan Bratt, chefläkare för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Fortsatt ökning av influensa

Smittskyddsläkaren meddelar att influensan fortsätter att öka till drygt 400 positiva prov förra veckan. Antalet sjuka i länet är betydligt fler men de allra flesta stockholmare klarar sin influensa allra bäst hemma i sängen, kanske med hjälp av egenvårdsråd från 1177.se eller 1177 Vårdguiden på telefon. Men några blir så pass sjuka att de behöver vård på akutsjukhus eller geriatrisk klinik. Antalet positiva prover avspeglar hur många som är sjuka totalt.

- Vi ser att många av de som blir svårare sjuka är 65 år eller äldre och våra smittskyddsläkare betonar att om man är riskgrupp är det av stort värde att vaccinera sig trots att influensan är här. Det är ett enkelt sätt att minska risken att bli svårt sjuk och kanske behöva vårdas på akutsjukhus. Det är dessutom gratis för den som är över 65 år eller tillhör en riskgrupp, säger Johan Bratt

Även många fall av RS-virus har rapporterats in. För den som har barn under två år är det klokt att vara noga med att tvätta händerna och också undvika miljöer där många människor samlas som riskerar att smitta de allra yngsta.

Var försiktig i halkan

Nu är det mycket snö och halka i länet och det är viktigt att vara försiktig för att undvika skador som kan ta månader eller ännu längre att bli återställd ifrån. Att använda broddar, ta det extra lugnt och hålla ögonen öppna för isfläckar är de bästa råden.

- Mitt allra bästa råd är att ta det lugnt i halkan och titta efter hala fläckar. Om olyckan är framme och du undrar om något är brutet så ring 1177 Vårdguiden. De kan guida till någon av länets närakuter som kan göra en bedömning och påbörja en behandling om det behövs, säger Johan Bratt, chefläkare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Närakuterna har haft omkring 6000 besök den senaste veckan vilket är betydligt fler än veckan före. Särskilt närakuten i Södertälje och Huddinge har tagit emot många patienter.

Fler vårdplatser men fortsatt intensivt

Akutsjukhusen som haft ett mycket högt tryck över helgerna har den senaste veckan öppnat 160 vårdplatser. Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset har öppnat flest med över 50 platser vardera. Det minskar de tillfällen när patienter behöver vårdas kvar på akutmottagningen i väntan på en vårdplats.

De geriatriska klinikerna som är specialiserade på åldrandets sjukdomar har alla sina platser öppna över vinterhelgerna men har det ändå intensivt med många inlagda. Just äldre är en grupp som drabbas särskilt hårt av influensa.

Extra jourläkare i beroendevården

Många patienter har behövt psykiatrisk vård akut under helgerna, en del av dem personer som behöver tillsyn dygnet runt. Även beroendecentrum har haft ett högt tryck efter att de fått stänga en avdelning på grund av vinterkräksjuka och för att stärka beroendevården har de tagit in extra jourläkare.

Jourläkarbilar dygnet runt över trettonhelgen

Jourläkarbilarna som kan skickas ut av sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden är i drift alla vardagar och dygnet runt alla helgdagar och röda dagar. Länets ambulanser och akutläkarbilar är i drift som vanligt under hela trettonhelgen.

Viktigt att välja förlossningsenhet som har plats

I länet finns sex bra förlossningsenheter som tillsammans kan ta hand om de kvinnor som ska föda barn under vinterhelgerna. Precis som tidigare under året är det avgörande att alla förlossningsenheter används för att kapaciteten ska räcka till. Det betyder att den som ska föda ska välja bland de kliniker som har plats tillsammans med sin barnmorska på mödravården. Om en förlossningsenhet redan har fler bokade än de kan ta emot på en vecka går det inte av säkerhetsskäl att välja den enheten. Södertälje sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har plats att ta emot fler kvinnor. Senaste veckan föddes 462 barn i länet och förlossningsklinikerna behövde inte ta hjälp av någon förlossningsklinik utanför länet.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård