Redovisning av vårdplatser och besök november 2016

2882 vårdplatser var öppna i länet enligt den senaste mätningen. I den geriatriska vården fanns 1020 platser öppna och på husläkarmottagningarna togs ca 68 000 besök emot senaste veckan. 458 förlossningar skedde i länet.

– Vi vet att akutsjukhusen arbetar hårt med att hålla så många platser öppna som möjligt. Södersjukhuset har större svårigheter med bemanning än förra året och därför har de något färre platser öppna än då. Karolinska Universitetssjukhuset som arbetat med sin flytt till den nya sjukhusbyggnaden hade också färre platser öppna än förra året vid punktmätningen. Vi ser däremot att vårdplatser inom den geriatriska vården har ökat, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Inom förlossningsvården visar punktmätningen från november att det skedde 458 förlossningar i länet under mätveckan, 94 procent fick föda på den klinik de valt i första hand och vid fem tillfällen tog länet hjälp av andra län. För hela november visar statistiken att antalet förlossningar var 2124 stycken, något färre än samma månad förra året. Hänvisningarna inom länet var något fler än november 2015 men 94 procent fick föda på den klinik de valt i första hand under månaden. Vid sju tillfällen tog förlossningsvården hjälp av närliggande län vilket inte skedde under november 2015.

Bakgrund

Tillgången på disponibla vårdplatser och besök på närakuter och husläkarmottagningar i länet redovisas regelbundet. Rapporteringen är ett av flera sätt att ge färska lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är till exempel hur många vårdtillfällen som utförs på något av akutsjukhusen eller de mindre sjukhusen runt om i länet.

Mätningen är en ögonblicksbild. Antalet disponibla vårdplatser varierar både över veckan och säsongsvis. Varje vårdgivare avgör hur många och vilken typ av platser som ska vara öppna. Det styrs till exempel av hur många patienter som väntas behöva olika typer av vård. Ombyggnationer och tillfälliga utbrott av infektioner kan också leda till att vårdplatser stängs. En del av platserna är stängda på grund av svårigheter att rekrytera, men det finns också andra skäl till stängda vårdplatser.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård