Överlevnad ökar för alla cancerdiagnoser i länet

Allt fler blir botade från sin cancer och fler lever längre efter en cancerdiagnos – det visar ny statistik för samtliga cancerdiagnoser sedan 1990 i Stockholms läns landsting.

Allt fler får cancer, men ny statistik visar också att allt fler botas från sin cancer eller lever längre efter en cancerdiagnos. De tre vanligaste cancerdiagnoserna hos befolkningen är tarm-, bröst- och prostatacancer. Hos patienter med diagnosen prostatacancer har överlevnaden ökat med 33 procent sedan 1990.

– Det är glädjande att allt fler botas från sin cancer, inom alla cancerdiagnoser, och att överlevnaden är bättre även för många sällsynta cancerformer. Den nya statistiken är ett kvitto på att utvecklingen av cancervården har tagit ett stort kliv framåt i Stockholms län samtidigt som allt fler drabbas av cancer, säger Roger Henriksson, professor och chef för Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, Stockholms läns landsting.

Statistiken, som visar utvecklingen i överlevnad inom alla cancerdiagnoser sedan 1990, visar att de flesta får sin cancerdiagnos mellan 58-76 års ålder och att cancer idag upptäcks mycket tidigare än för tjugofem år sedan. Tidig diagnostik är också en av de främsta anledningarna till att fler botas och att fler överlever längre efter en cancerdiagnos. Väl fungerande screeningprogram för bröst- och tjocktarmscancer, som är de vanligaste cancerdiagnoserna hos invånarna, är en annan förklaring, liksom utvecklingen av nya cancerläkemedel och effektivare behandlingsmetoder.

Sämre prognos för lungcancer - men ökad överlevnad

Prognosen för lungcancer är sämre än för många andra cancersjukdomar. En förklaring är att många har en långt gången sjukdom vid diagnos, och att många även har andra sjukdomar relaterade till rökning, till exempel KOL eller hjärt- och kärlsjukdomar, vilket försvårar behandlingen. Förändrade rökvanor har gjort att sjukdomen de senaste decennierna har minskat bland män och ökat bland kvinnor. Men även inom lungcancer har överlevnaden ökat från 7 procent 1990 till 15 procent idag.

– Att det i dag dör fler kvinnor i lungcancer än i bröstcancer visar att hälso- och sjukvården måste bli effektivare i informationen om den ökade risken för lungcancer vid rökning, fortsätter Roger Henriksson.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård