Fjärde rapporten om vården under vinterhelgerna

Allt fler drabbas av influensa och toppen är tidigare i år än förra året. Flera sjukhus har arbetat hårt med att öppna fler platser än de först planerade under helgerna till följd av influensaläget. Det är ett mycket högt tryck med många patienter på akutmottagningarna och alla akutsjukhus fortsätter att samarbeta tätt som tidigare under julhelgen.

Ledningen för Karolinska Universitetssjukhuset arbetar just med att öppna 30 ytterligare vårdplatser under dagen och de har haft många patienter på sina akutmottagningar i behov av vård inneliggande. Sjukhuset har beslutat att införa ett stabsläge medan de arbetar med detta. Stabsläge innebär att ledningen för sjukhuset samlas och beslutar om särskilda åtgärder, som att omfördela interna resurser och vidta andra nödvändiga åtgärder, till exempel att kalla in extra personal för att kunna öppna ytterligare vårdplatser.

De övriga akutsjukhusen har också de ett mycket högt söktryck och arbetar aktivt med åtgärder för att säkra det just nu stora behovet av vård inneliggande. En viktig orsak är att så många drabbats av influensa, både patienter och medarbetare. Södersjukhuset arbetade intensivt under gårdagen med att öppna 35 ytterligare vårdplatser utöver planerat under helgerna för att kunna lägga in de patienter som kommit till deras akutmottagningar och är i behov av slutenvård. Danderyds sjukhus har också ett högt tryck med många patienter på sin akutmottagning och öppnar ytterligare vårdplatser. Ett problem är att även medarbetare drabbats av sjukdom och därför inte kan arbeta.  Norrtälje sjukhus har haft en tuff vecka men beskriver en viss lättnad nu under förmiddagen.

Den geriatriska vården som har planerat för att ha alla sina platser öppna denna jul och nyårshelg har också ett högt tryck på grund av att många äldre vårdas för influensa, vilket också ställer krav på vård i enkelrum.

- Läget är ansträngt med ett högt influensatryck. Akutsjukhusen vidtar åtgärder, vilket de måste i ett sådant här läge, så att patienterna får den vård de behöver. Alla medarbetare gör ett stort jobb i en ansträngd situation, så att ingen ska behöva vänta mer än nödvändigt på en akutmottagning, det är särskilt viktigt för våra äldre patienter, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

För den som är sjuk gäller precis som vanligt att vända sig till 1177 Vårdguiden för att få veta var det är bäst att söka vård. För den som behöver en snabb läkarbedömning eller påbörja en behandling är det oftast allra bäst att vända sig till någon av länet vårdcentraler eller när de är stängda till en närakut.

För den som är mycket allvarligt sjuk eller livshotande skadad finns som vanligt vård på akutmottagningarna och akutsjukhusen. En medicinsk bedömning och prioritering görs alltid, och för den som är mindre allvarligt sjuk kan det bli en längre väntetid.

- Vårdgivarna, både ledningarna för sjukhusen och alla medarbetare, gör sitt allra bästa för att samarbeta både inom sjukhusen men också mellan vårdgivare inom akutsjukvården och geriatriken. Just nu arbetar vi extra med att se till att göra det enklare för de patienter som ska att flyttas över från till exempel akutsjukhus till geriatrik eller från geriatrisk vård till kommunerna, säger Anna Nergårdh.

Ambulanssjukvården har sina fordon i drift som vanligt under övriga året men även där har det varit ett högt tryck. Inför nyår kommer det finnas sex extra fordon i drift eftersom belastningen kommer att vara högre då.

Smittskyddsläkaren berättar att antalet influensafall fortsätter att öka kraftigt just nu och att toppen kommit ca åtta veckor tidigare än förra året. Det är fortfarande inte för sent att vaccinera sig eftersom influensasäsongen kommer att fortsätta ytterligare ett antal veckor.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård