E-tjänster ökar med en miljon inloggningar

Fyra av tio stockholmare har anslutit sig till e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden och antalet inloggningar har ökat med en dryg miljon på ett år. Samtidigt ansluter sig allt fler vårdgivare i länet till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Under 2016 har antalet användare av e-tjänster på 1177 Vårdguiden ökat med nästan 25 procent. 170 000 nya användare har tillkommit under året – till och med november är cirka 880 000 stockholmare anslutna. Samtidigt har också fler vårdgivare tillkommit bland de som erbjuder e-tjänster.

– Allt fler invånare använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden, det ska vara lätt att fixa det man behöver via nätet även när det gäller sjukvård. Fler och fler vårdgivare ansluter sig för att kunna erbjuda e-tjänster och göra det möjligt för sina patienter att boka tider, hämta ut intyg eller förnya sina recept, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

4 av 10 stockholmare använder e-tjänster

De som använder e-tjänster på 1177 Vårdguiden har under 2016 ökat från 33 procent av befolkningen i länet till 41 procent till och med november. Stockholms län har störst utbud av e-tjänster i Sverige på 1177 Vårdguiden. Det kan till exempel handla om att boka tid, förnya recept eller hjälpmedel, lista sig hos husläkare eller sköta sina barns vårdärenden.

En miljon fler inloggningar

Det är inte bara antal invånare som anslutit sig som ökar – varje invånare använder också e-tjänsterna mer. Stockholmarna har hittills (till och med november) loggat in på 1177 Vårdguiden 2,6 miljoner gånger under 2016, vilket är en dryg miljon fler inloggningar än under 2015. Hittills under 2016 har 150 000 recept förnyats och 130 000 nybesök bokats direkt via 1177 Vårdguiden.

Fler vårdgivare erbjuder e-tjänster

Under året har ett hundratal nya vårdgivare anslutit sig till e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden. Till och med november 2015 var 1926 mottagningar anslutna och 97 procent av alla husläkarmottagningar. En dryg fjärdedel av mottagningarna erbjuder möjlighet till webbtidbokning – alltså direktbokning av nybesök – vilket också är den tjänst som ökar mest.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård