Redovisning av vårdplatser och besök september-oktober 2016

2878 vårdplatser var öppna i länet enligt den senaste mätningen. I den geriatriska vården fanns 1020 platser öppna och på husläkarmottagningarna togs omkring 70 000 besök emot senaste veckan.

– Det har varit ett högt tryck på länets akutsjukhus i oktober, särskilt på Karolinska Universitetssjukhuset. Inom den geriatriska vården har det funnits tillgång på lediga vårdplatser, vilket är viktigt, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

De två senaste månadernas punktmätningar visar att vårdplatserna på akutsjukhusen ökade som planerat efter sommaren under september och oktober månad.

– Infektionssäsongen har börjat, och länets vårdcentraler och närakuter tar emot många besök just nu. De erfarna sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden kan ge de bästa råden om var det är bäst att söka vård, och de får just nu många frågor om halsont, hosta och andra symptom på luftvägsinfektion, säger Anna Nergårdh.

Inom förlossningsvården visar punktmätningen från september att det skedde 576 förlossningar i länet under mätveckan, 92 procent fick föda på den klinik de valt i första hand och vid tre tillfällen tog länet hjälp av andra län. I oktober var förlossningarna något färre, 93 procent fick föda på den klinik de valt i första hand och länet behövde inte ta hjälp av ngt annat län under mätveckan.

Bakgrund

Tillgången på disponibla vårdplatser och besök på närakuter och husläkarmottagningar i länet redovisas regelbundet. Rapporteringen är ett av flera sätt att ge färska lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är till exempel hur många vårdtillfällen som utförs på något av akutsjukhusen eller de mindre sjukhusen runt om i länet.

Mätningen är en ögonblicksbild. Antalet disponibla vårdplatser varierar både över veckan och säsongsvis. Akutsjukhusen avgör hur många och vilken typ av platser som ska vara öppna. Det styrs till exempel av hur många patienter som väntas behöva vården. Ombyggnationer och tillfälliga utbrott av infektioner kan också leda till att vårdplatser stängs. En del av platserna kan inte hållas öppna på grund av svårigheter att rekrytera, men inte alla.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård