Första patienterna har flyttat in i nya sjukhusbyggnaden i Solna

Nu är vården i gång i den nya sjukhusbyggnaden vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. På söndagen flyttades de första patienterna och fullt fokus låg på patientsäkerheten. Nästa helg väntar inflytten av delar av barnsjukvården, inklusive barnakutmottagningen, på sjukhuset.

Fotograf: Kristoffer Marchi

Det var hjärt-, lung- och thoraxpatienter som på söndagen flyttade över till den nya sjukhusbyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Sammanlagt flyttade 20 hjärt-, lung- och thoraxpatienter in under 1,5 timmar. På söndagseftermiddagen var verksamheten i gång i de nya lokalerna.

Patienterna kom till ett högspecialiserat sjukhus med toppmodern utrustning, miljövänliga material och enkelrum med egen dusch och toalett, vilket stärker integriteten och minskar risken för infektioner. Samtidigt ger byggnaden möjligheter att införa nya arbetssätt där medarbetarna organiserar sig tydligare utifrån patientens behov.

Flytten har förberetts i detalj under lång tid. Ett stort antal medarbetare har varit delaktiga i planeringen parallellt med att alla medarbetare har utbildats och tränats i de nya lokalerna med den nya medicintekniska utrustningen. För att göra flytten så säker som möjligt har antalet inneliggande patienter minskats till hälften under flytten, men med full personalbemanning. Flytten av patienter från den nuvarande sjukhusbyggnaden till de nya lokalerna gjordes i kulvertar. Sträckan är 240 meter lång och tog cirka åtta minuter.

Nästa helg flyttar barnpatienterna in

Nästa helg, söndagen den 27 november, är det dags för barnpatienter att flytta in. Då tas de första 70-80 barnpatienterna emot. Det är stora delar av verksamheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna som flyttar över till den nya sjukhusbyggnaden, däribland barnakutmottagningen, all slutenvård inklusive intensivvård, operationsavdelningar och delar av öppenvården.

Andra vårdgivare ger stöd under flytten

Nationella och internationella erfarenheter visar att det är viktigt att genomföra en flytt med högre personaltäthet än vanligt. Därför vårdas färre patienter men med ordinarie antal personal under inflyttningsperioden Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Capio S:t Görans sjukhus och Södertälje sjukhus kommer att stödja Karolinska Universitetssjukhuset Solna genom att ta emot fler hjärt- och lungpatienter under inflyttningsperioden 11 november – 5 december. Norrtälje sjukhus kommer också att bidra genom att stödja Danderyds sjukhus under perioden.
Under 2018 färdigställs hela sjukhusbyggnaden.

Högspecialiserat uppdrag

Beslutet att bygga det nya sjukhuset togs av ett landstingsfullmäktige för drygt åtta år sedan, den 8 april 2008. Det nya uppdraget för Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är en viktig del i det stora förändringsarbete som nu pågår i sjukvården, Framtidsplan för hälso- och sjukvården som landstingsfullmäktige har beslutat om. Karolinska Universitetssjukhusets roll är att ha ett högspecialiserat uppdrag och ta hand om de mest sjuka och svårast skadade patienterna. Övrig vård i länet byggs ut kraftigt och ger fler vårdplatser, nya lokaler och arbetssätt för hälso- och sjukvård, forskning och utbildning. Detta för att möta behovet hos invånarna när Stockholms län växer kraftigt, och andelen äldre och barn ökar.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård