Nya akademiska specialistcentrum för diabetes och neurologi

Patienter med diabetes, MS och Parkinson kommer att få vård vid två nya akademiska specialistcentrum. Syftet är att utveckla specialistvården för patienter med kronisk sjukdom och att skapa ett nätverk inom forskning och utbildning.

Med de akademiska specialistcentrumen samlas vård och forskning, för att forskningsresultat snabbare ska göras tillgängliga för patienterna. De akademiska specialistcentrumen ska ha en aktiv roll i nätverkssjukvården genom ökad dialog, samarbete och kompetensutveckling.

Dessa nya vårdenheter innebär ett komplement till den vård som bedrivs för patienter med diabetes typ 1 och 2, MS (multipel skleros) och Parkinsons sjukdom på akutsjukhusen, inom vårdval neurologi och i primärvården.

De två akademiska specialistcentrumen kommer att drivas av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Vården ska ske i nära samverkan med den högspecialiserade vård, forskning och utbildning som bedrivs vid Karolinska Universitetssjukhuset, men också i samarbete med övriga akutsjukhus. Dessutom ska de nya vårdenheterna ha en tät samverkan med primärvården då dessa patienter ofta har en sammansatt sjukdomsbild.

Fokus på forskning och utveckling

Enheterna ska ha ett starkt fokus på forskning, utveckling, utbildning och innovation och är en del i Framtidsplanen för hälso- och sjukvården med inriktning mot universitetssjukvård. I utvecklingsuppdraget ingår bland annat att utveckla nya arbetssätt, innovativ användning av medicinsk teknik och e-hälsolösningar, tidigare diagnostisering, hög patientmedverkan och samverkan med andra vårdgivare. Forsknings- och utvecklingsuppdraget sker i samverkan med Karolinska Institutet.

Centrum för diabetes och Centrum för neurologi planeras starta hösten 2017 och vara placerade vid Torsplan i Stockholm. Beslut fattades av hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 oktober 2016. SLSO driver även akademiska specialistcentrum för reumatologi, Centrum för reumatologi, som har startat under året.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård