Klart med dubbla miljöcertifieringar för Nya Karolinska Solna

Nu har första delen av Nya Karolinska Solna-projektet certifierats enligt det internationella miljöklassningssystemet LEED i klassen ”Gold”. Sedan tidigare har byggnaderna klarat kraven för det svenska systemet Miljöbyggnads guld-nivå. Sjukhuset blir därmed det första som certifierats enligt båda systemen - ett kvitto på att projektets högt ställda miljökrav ger resultat.

Nya Karolinska Solna är det nionde största hälso- och sjukvårdsprojektet i världen som LEED Gold-certifierats. När hela projektet är färdigt blir Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ett av världens mest hållbara universitetssjukhus.

Det nybyggda sjukhuset har, till exempel, en egen bergvärmeanläggning som täcker större delen av sjukhusets behov av värme och kyla.  Den värme- och kylenergi som inte kan fås från bergvärmeanläggningen kommer från förnybar fjärrvärme och fjärrkyla vilket innebär att sjukhuset har en helt klimatneutral energiförsörjning.

Hissar som återvinner energi

En rad andra smarta lösningar bidrar till att göra sjukhuset miljövänligt. Däribland hissar som återvinner energi, gröna sedumtak, snålspolande blandare och toaletter, fönster som släpper in ljuset men inte värmen på sommaren samt behovsstyrd belysning och ventilation.

De båda certifieringssystemen kompletterar varandra. Miljöbyggnad fokuserar på inomhusmiljön, där dagsljus och klimat är stora frågor, medan LEED tar ett helhetsgrepp och bedömer både inom- och utomhusmiljö samt tillgänglighet och gröna ytor. Båda systemen kräver uppföljning och verifiering.

Stockholms läns landstings tuffa hållbarhetskrav för NKS-projektet omfattar en rad områden: energieffektivitet, klimatsmarta lösningar, omgivningspåverkan, inomhusmiljö, transporter, avfall och material.

Fakta -  LEED och Miljöbyggnad

 • LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design. Det finns fyra nivåer och Gold är den näst högsta.
 • Första delen av NKS-projektet har uppnått LEED Gold med 61 poäng. Gränsen för Gold är 60 poäng. Nästa nivå, Platinum, har en gräns på 80 poäng.
 • NKS-projektet färdigställs i etapper. En fas i taget kommer att certifieras i LEED. 2018 kommer hela projektet att ha certifierats. Alla faser är sedan tidigare certifierade enligt Miljöbyggnad Guld.
 • Detta är den enda sjukhusbyggnaden i Sverige som certifierats med LEED Gold i kategorin ”New Construction”. Det fanns ingen egen kategori för sjukhus när NKS-projektet startade, men numera finns kategorin ”healthcare”. En sjukhusbyggnad i Karlstad har certifierats enligt LEED Gold i healthcare-kategorin.
 • Det är det första sjukhuset som certifierats på Miljöbyggnads guld-nivå. NKS-projektet har fått en preliminär certifiering som gäller i två år efter att byggnaden tagits i bruk. Efter dessa två år ska den preliminära certifieringen verifieras.

Fakta - Så ska energi sparas i det nybyggda universitetssjukhuset

 • Hissar som återvinner energi.
 • Fönster som släpper in ljuset men inte värmen på sommaren.
 • Vattensparande kranar och toaletter.
 • Behovsstyrd belysning och ventilation.
 • Energi som till 99,7 % kommer från förnybara energikällor. (klimatkompensation sker för de utsläpp som sker)
 • Prioritering av lokalt producerade, återvunna och lågemitterande material samt FSC-certifierat trä.
 • Alla byggmaterial granskas i Byggvarubedömningen för att säkerställa att de inte innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen.
 • Elladdningsstolpar på var tionde parkeringsplats.
 • Energisnål LED-belysning i en stor del av sjukhuset.
 • Energieffektiva fönster och fasader.
 • Gröna sedumtak på sjukhuset ger gröna ytor och samlar upp vatten.
 • Källsortering i över 30 olika fraktioner.
 • Möbler och inredning väljs med miljöhänsyn.
 • Allt matavfall samlas in och blir biogas till länets bussar och bilar

Fakta - Bergvärmeanläggningen

 • Antal borrade hål: 169
 • Antal hål som blir minst 220 meter djupa: 117
 • Total längd på borrhålen: Nästan 35 kilometer (34498 meter)
 • Diameter på borrhålen: 115 millimeter
 • Värmepumpar som samtidigt kan leverera minst 3 megawatt kyla och 4,5 megavatt värme
 • Den egna bergvärmeanläggningen beräknas minska det totala behovet av köpt energi med 26 procent, eller 60kWh/m2 och år. För hela sjukhuset innebär det en minskning med 17 miljoner kWh per år. Den energimängd som sparas genom energilagret och värmepumparna motsvarar därmed uppvärmningen av ca 800 normalvillor under ett år.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård