Journal via nätet införs i Stockholms län

Under 2017 ska invånare i Stockholms län kunna ta del av sin journalinformation genom säker inloggning på 1177 Vårdguiden. Journal via nätet införs stegvis i länet med start hösten 2016.

Patienter i Stockholms län kommer att få tillgång till sin egen journal via nätet genom en säker inloggning på 1177 Vårdguiden, med höga krav på integritetsskydd och informationssäkerhet. Det beslutades på landstingsfullmäktige den 13 september 2016. Införandet startar på ett antal vårdcentraler i oktober, följt av ett stegvis införande som startar i december. I slutet av 2017 ska tjänsten vara införd i hela Stockholms läns landsting, med vissa undantag.

– Att invånare i länet äntligen kommer att ha möjlighet att ta del av sin journalinformation via nätet är en viktig reform för att stärkt patientdelaktighet ska bli verklighet på riktigt. Det kan vara svårt att komma ihåg allt som sägs i kontakten med vården, och många vill i lugn och ro kunna ta del av sina journaluppgifter hemma, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Vilken information visas?

Erfarenheter från hur andra landsting och regioner har infört och använt tjänsten ligger till grund för regelverk och införandeprocess i Stockholms läns landsting. Tjänsten kommer att vara helt frivillig för patienten att använda, och det kommer också att finnas möjlighet att försegla sin journal.

I ett första steg kommer patienter att kunna ta del av journalanteckningar, provsvar, remisstatus och diagnoser samt få en överblick av tidigare vårdbesök. Under kommande år kommer tjänsten att utvidgas och utvecklas.

Nationell tjänst

Drygt 73 000 stockholmare har redan någon gång loggat in på 1177 Vårdguiden för att ta del av journalinformation från vårdbesök i andra landsting och regioner. Den tekniska lösningen som används är nationell och redan etablerad i 16 landsting, vilket gör det lättare att få översikt över sin sjukvård oavsett var i landet besöket har skett.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård