Elfte rapporten om sommarvården

Nu syns en ökning av besöken till akutmottagningar och närakuter i takt med att stockholmarna börjar återvända till stan. Nya siffror visar att allt fler använder e-tjänster vilket är särskilt bra för att spara både patienter och vårdpersonals tid under sommaren.

Läget inom vården har varierat under veckan, vissa vårdgivare har haft ett mycket ansträngt läge medan andra haft en lugnare vecka. Inom all akutverksamhet och även förlossningsvård kan det variera stort från dygn till dygn. Till exempel berättar S:t Görans sjukhus om en något lugnare vecka med balans i tillgång på vårdplatser och plats för fler intensivvårdspatienter, medan Danderyds sjukhus hade ett ansträngt läge och öppnade åtta extra platser i veckan för att kunna ta hand om sina patienter. Norrtälje sjukhus berättar att de haft 700 besök per vecka på sin akutmottagning vilket är mer än man brukar ha. Många patienter behöver just nu operationer på grund av skador på armar och ben, bland dem är det många som kommer hem från utlandet och påbörjat behandling där och behöver färdigbehandlas i Sverige.

- Vi ser att besöken ökar på akutmottagningarna nu men de ökar också på våra närakuter och det är bra. Det är många skador och sjukdomar som kan tas emot på närakuten och då får våra patienter snabb läkarbedömning och akutsjukhusens akutmottagningar kan användas för de med livshotande och allvarliga tillstånd, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Den goda planeringen och samarbetet med den geriatriska vården fortsätter att vara betydelsefull för de äldre i länet. Där finns även denna vecka lediga platser och fler platser är öppna där än förra året. Det gör att färre äldre behöver stanna kvar på akutsjukhus i onödan.

- Tack vare de goda insatserna från alla de tusentals medarbetare som verkar i vården kan vi ge patienterna det de behöver. En viktig faktor är också all tid som lagts ner på planering av de olika verksamheterna. Om vi hela tiden kan ha rätt person på rätt plats och använder alla de olika vårdgivare vi har på ett klokt sätt så kan vi ta hand om våra patienter på ett bra sätt, säger Anna Nergårdh

Smittskydd Stockholm rekommenderar de som vistas i fästingtäta områden, det vill säga i skog och mark och i skärgården, att vaccinera sig om de inte redan gjort det.

Karta över riskområden 

Den varma sommaren gör att fästingarna trivs och även om bara ett par procent av alla fästingar bär på TBE-virus så drabbas ändå stockholmare av sjukdomen. 23 fall av TBE konstaterades i juli. Det är fler än juli förra året men det är för tidigt att säga om det blir en ökning under året eftersom antalet fästingar påverkas av vädret.

Sommaren vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden. Fler invånare använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden, även under sommaren, som ett stöd i kontakten med vården – det kan gälla tidbokningar, rådgivning, förnyande av recept eller hjälpmedel med mera.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken görs under sommaren. På sommaren besöker i snitt mellan 50 000 och 70 000 invånare husläkarmottagningarna varje vecka. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns kontaktuppgifter för tidbokning; många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter

Det finns 17 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling. Närakuterna i länet har kapacitet för att ta emot fler invånare när det gäller skador och akuta besvär som inte är livshotande.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården har fler vårdplatser öppna den här sommaren jämfört med tidigare år. Det är viktigt för att de äldre ska få god vård ofta direkt inom den geriatriska vården och ibland efter ett vårdtillfälle vid något av akutsjukhusen. De extra platser som finns inom ett antal eftervårdsenheter används också som en aktiv del i vårdkedjan. Statistiken från senaste veckan visar att det finns ett antal lediga platser inom den geriatriska vården, och samtidigt rapporteras om ett fortsatt gott samarbete med kommunala verksamheter.

Akutsjukhus

Akutsjukhusen fokuserar under sommaren på den akuta vården och vård som av medicinska skäl inte kan vänta. Det är i stort i enlighet med planen för sommarvården. Flera av de patienter som sökt sig till akutmottagningarna hade fått snabbare vård och behandling vid närakuter eller husläkarmottagningar, varför arbetet med att via olika kanaler informera om vart man bäst vänder sig i stockholmssjukvården fortsätter med hög intensitet.

Förlossningsvård

531 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Det är färre än förra veckan och fler har fått föda på den klinik de valt i första hand. Men eftersom antalet förlossningar varierar stort mellan dygnen har det ändå varit vissa dygn då det varit särskilt intensivt. Cirka 94 procent av förlossningarna skedde vid den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval. I ett fall tog förlossningsklinikerna hjälp av andra län.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag. Sjuktransporterna för redan läkarbedömda patienter är i år fem istället för fyra, dessutom finns en ny kuvösambulans och en ny utomlänsambulans. Som vanligt finns också under sommaren en extra helikopter.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Några avdelningar slår ihop sina verksamheter, t.ex. ett par avdelningar inom beroendevården. Genom det samlar de sin kapacitet på ett ställe och kan ta emot de patienter som behöver deras vård under sommaren. Inom barn- och ungdomspsykiatrin slås ett par avdelningar ihop till en sommaravdelning och de har också beredskap att utöka sina platser om det behövs. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov. Denna vecka rapporteras ett särskilt högt tryck inom ätstörningsvården.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) har fortsatt att öka ytterligare sedan förra året. Att möta önskemålen från den växande grupp svårt sjuka som önskar vård i sitt hem blir ett allt viktigare komplement till vården på akutsjukhus, där mer av den tekniskt avancerade vården ges. Under sommaren riskerar väntetiden för inskrivning bli längre än önskvärt, något som samtliga vårdgivare inom ASIH de senaste veckorna uppmärksammats på att arbeta aktivt med.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård