Avtal om leverans av förbrukningshjälpmedel upphör i förtid

Det avtal som Stockholms läns landsting har om förbrukningshjälpmedel upphör i förtid. Det har Stockholms läns landsting och leverantören One Med Sverige AB kommit överens om efter en dialog.

- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och leverantören av förbrukningshjälpmedel har under en längre tid haft en dialog eftersom vi haft olika syn på hur avtalet ska tolkas. Dialogen har lett fram till att vi enats om att avtalet upphör i förtid genom att vi tecknar ett avslutsavtal, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Landstingets första prioritet är att säkerställa att oenigheten om tolkningen av avtalet inte hindrar brukare från att få de förbrukningshjälpmedel som de behöver. Detta har fungerat och såväl produkter som tjänster har hållit kvalitet i enlighet med avtalet.

Däremot hade hälso- och sjukvårdsförvaltningen och leverantören olika tolkningar av avtalet som fick effekter på priset.

Avslutsavtalet innebär ett takpris på 450 miljoner kronor per driftsår för de kommande två åren och en fortsatt leverans av de förbrukningshjälpmedel som förskrivs till brukare.

Bakgrund

Förbrukningshjälpmedel kallas sådana hjälpmedel som en brukare får förskrivet för att kunna göra sjukvårdsinsatser i hemmet. Till exempel teststickor för diabetes, katetrar som används vid inkontinens, näringsprodukter eller så kallade kompressionsprodukter.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning när upphandlingen avslutades och avtalet tecknades var att den skulle medföra en kostnadssänkning under avtalsperioden. Denna prognosticerade sänkning uteblev på grund av olika syn på tolkningen av avtalet och kostnaderna har blivit mer jämförbara med hur det såg ut innan upphandlingen gjordes.

Avtalet med leverantören OneMed Sverige AB beslutades i Hälso- och sjukvårdsnämnden i oktober 2014 och startade under 2015 och skulle enligt ursprunglig plan löpa fram till 2020. Genom avslutsavtalet upphör det nu i förtid, 2018.

Avtalet baseras på en funktionsprismodell. Det innebär att i priset som landstinget betalar ingår samtliga tjänster som leverantören ska utföra, som till exempel inköp av produkter, distribution till brukare och utveckling av sortiment.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård