Sjunde rapporten om sommarvården

Under veckan har fortsatt många patienter sökt sig till akutsjukhusen i länet samtidigt som vårdplatserna har dragits ner till planerat minskad nivå under sommaren. För Karolinska Universitetssjukhuset har läget varit särskilt ansträngt. Inom förlossningsvården har läget stabiliserats. Förlossningsklinikerna har inte behövt ta hjälp av andra län den här veckan. Ett nytt telefonnummer för fakta och information till blivande föräldrar har öppnat.

Vid veckans chefläkarmöte rapporterar akutsjukhusen ett fortsatt högt tryck samt färre öppna vårdplatser men i enlighet med plan för varje vårdgivare, utom för Karolinska Universitetssjukhuset där något fler vårdplatser än planerat stängts av bemanningsskäl. Det är främst inom vuxensjukvården som läget är ansträngt. Under tisdagen beslutade Karolinska Universitetssjukhuset att ställa in planerade operationer som inte innebär någon risk för försämring av patientens medicinska tillstånd. Landstingets chefläkare har nära kontakt med sjukhuset och följer noga den aktuella situationen och det fortsatta arbetet med att förbättra situationen. Karolinska Universitetssjukhuset gör flera åtgärder för att öka antalet tillgänliga vårdplatser. Sjukhuset samverkar också med övriga akutsjukhus i länet.

- Landstinget lägger stort fokus på tät samverkan mellan vårdgivarna. Då använder vi resurserna effektivt och ger de bästa förutsättningarna för att invånarna ska få en god vård. Även den här veckan ser vi att många åker till sjukhusens akutmottagningar. Är man inte allvarligt sjuk eller skadad får man vård snabbare på någon av våra sjutton närakuter. Man kan ringa 1177 för att få hjälp med att boka tid på de större närakuterna, säger Anna Nergårdh, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Förlossningsvården

På chefläkarmötet rapporterar förlossningsvården att läget stabiliserats, men att det fortsatt som förväntat är ett högt tryck på förlossningsvården den här sommaren. Totalt föddes 547 barn under veckan och inga blivande föräldrar behövde hänvisas till andra län.

En mer jämn användning av länets förlossningsenheter ses nu, och exempelvis har förlossningen vid Södertälje sjukhus har haft god kapacitet och har kunnat ta emot alla som önskade föda där.  

Ett nytt telefonnummer för blivande föräldrar

Nu finns ett särskilt nummer för fakta och information om hur förlossningsvården fungerar.

Det nya telefonnumret, 08 -121 123 50, är en service till blivande föräldrar som har frågor. Telefonen är bemannad på vardagar mellan klockan 10 och 18.

Tjänsten är ett komplement till den information som ges av barnmorskan på barnmorskemottagningen och informationen på 1177.se. Tjänsten bemannas av sjuksköterskor vid telefonrådgivningen 1177 som svarar på hur vården fungerar. Till exempel vad som gäller när man ska välja förlossningsklinik eller om man hellre vill föda i landstinget där man tillbringar sommaren. 

Behöver man däremot medicinsk rådgivning ska man som vanligt vända sig till sin barnmorska eller ringa 1177. Om förlossningen har startat ska man alltid ringa direkt till den förlossningsklinik man valt för sin förlossning.

Satsning på vägledning till akut vård under sommaren

Länets sjutton närakuter har öppet som vanligt och är tillsammans med vårdcentralerna ofta det bästa alternativet för den som plötsligt blir sjuk eller skadar sig.

Under veckan har sommarens informationssatsning för att få fler stockholmare att kontakta 1177 Vårdguiden för att få rätt vård snabbare startat. Den kommer att synas på bussar, pendeltåg och tunnelbana i sommar. Syftet är att vägleda såväl invånare som besökare i Stockholms län till rätt vård snabbare genom att kontakta 1177 Vårdguiden.

Sommaren vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna kommer ha öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken kommer göras under sommaren. På sommaren görs mellan 50 000 och 70 000 besök där i veckan. På 1177 Vårdguidens webbplats finns kontaktuppgifter om tidbokning, många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter

Det finns 17 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården för äldre har byggts ut under året. Det kommer sammantaget finnas fler platser öppna där än under förra året. Statistiken från senaste veckan visar att det finns ett fåtal lediga platser inom den geriatriska vården. Ett gott samarbete med kommunala verksamheter rapporteras.

Akutsjukhus

Flera akutsjukhus har haft ett högt tryck på sina akutmottagningar under veckan när många patienter sökt sig dit. Nu minskar antalet disponibla vårdplatser vid länets akutsjukhus med 157 stycken jämfört med föregående vecka, en förändring som är i enlighet med planeringen inför sommaren hos vårdgivarna.

Förlossningsvård

547 barn föddes i länet senaste veckan. Inga blivande föräldrar behövde hänvisas till en förlossningsklinik utanför länet. Vid chefläkarmötet rapporterades att situationen vid förlossningsklinikerna är stabil. Förlossningen vid Södertälje sjukhus har kunnat ta emot alla som önskat föda där. Eftersom förlossningsvård är akut sjukvård kan det ändå finnas dygn eller vissa timmar när det är många som föder samtidigt och samarbetet mellan klinikerna behöver användas.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag. Sjuktransporterna för redan läkarbedömda patienter är i år fem istället för fyra, dessutom finns en ny kuvösambulans och en ny utomlänsambulans. Som vanligt finns också under sommaren en extra helikopter.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Några avdelningar slår ihop sina verksamheter, t.ex. ett par avdelningar inom beroendevården. Genom det samlar de sin kapacitet på ett ställe och kan ta emot de patienter som behöver deras vård under sommaren. Inom barn- och ungdomspsykiatrin slås ett par avdelningar ihop till en sommaravdelning och de har också beredskap att utöka sina platser om det behövs. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) har fortsatt att öka ytterligare sedan förra året. Att möta önskemålen från den växande grupp svårt sjuka som önskar vård i sitt hem blir ett allt viktigare komplement till vården på akutsjukhus, där mer av den tekniskt avancerade vården ges.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård