Sjätte rapporten om sommarvården

Vid veckans chefläkarmöte rapporterar akutsjukhusen ett högt tryck vid akutmottagningarna och ett ansträngt vårdplatsläge. Förlossningsverksamheten har fungerat relativt väl under den gångna veckan och cirka 94 procent av de blivande föräldrarna har fått föda på den förlossningsklinik som varit deras förstahandsval.

Under den senaste veckan har akutsjukhusen ställt om för att successivt fokusera framför allt på den akuta vården och vård som inte kan vänta. Det innebär att sjukhusen drar ner på den planerade vården samt på möten, utbildningar och liknande för att kunna ge god omvårdnad till de som behöver akutsjukvård i sommar.

- Genom att ringa 1177 Vårdguiden kan man få råd om man kan få vård betydligt snabbare på någon av länets närakuter eller hos sin husläkare än vid akutsjukhusen, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting. Man kan också få egenvårdsråd av sjuksköterskorna på 1177, om man undrar vad man själv kan göra åt sin skada.

Intensivt på akutsjukhusen

Denna vecka har de disponibla vårdplatserna vid akutsjukhusen minskat med ytterligare 356 platser i enlighet med varje vårdgivares plan för sommaren. Det gör att samarbetet runt patienten blir ännu viktigare. Både samarbetet mellan akutsjukhusen men också med den geriatriska vården och kommunernas omsorg för den som är färdigbehandlad i landstingets vårdverksamheter.

- När vi använder alla länets resurser klokt och samverkar tätt klarar vi att ge en god vård till de som behöver den, på sommaren liksom under resten av året. Det är tack vare en stor insats från alla våra medarbetare, vi jobbar helt enkelt hårt för att ge den vård som behövs utifrån var och ens behov, säger Anna Nergårdh.

Under veckan som gått var det särskilt många sökande till akutmottagningarna under måndagen och tisdagen. Det är vanligt att många söker efter helgen, men en del av dessa hade kunnat få snabbare hjälp genom att ringa 1177 först. Just nu pågår en särskild kommunikationsinsats för att vägleda stockholmare till rätt vård genom att ringa 1177 Vårdguiden. Det är extra viktigt när vi har många hitresta i länet, som kanske inte är bekanta med Stockholms sjukvårdssystem sedan tidigare.

- Våra akutmottagningar finns alltid där för den som är livshotande och allvarligt sjuk, men med lindrigare tillstånd är det sin husläkare eller en närakut man besöker, säger Anna Nergårdh.

Under veckan har Karolinska Universitetssjukhuset rapporterat om problem med spridning av en typ av bakterie vid Thorax-avdelningen (Klebsiella). Bakterien är resistent mot vissa typer av antibiotika, även om det finns andra antibiotika som är verkningsfulla. Karolinska Universitetssjukhuset har enligt rådande rutin vidtagit ett stort antal åtgärder i samarbete med Smittskydd Stockholm.

Sommaren vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna kommer ha öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken kommer göras under sommaren. På sommaren görs mellan 50 000 och 70 000 besök där i veckan. På 1177 Vårdguidens webbplats finns kontaktuppgifter om tidbokning, många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter

Det finns 17 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården för äldre har byggts ut under året. Det kommer sammantaget finnas fler platser öppna där än under förra året. Statistiken från senaste veckan visar att det finns ett fåtal lediga platser inom den geriatriska vården. Ett gott samarbete med kommunala verksamheter rapporteras.

Akutsjukhus

Flera akutsjukhus har haft ett högt tryck på sina akutmottagningar under veckan när ovanligt många patienter sökt sig dit. Särskilt dagarna efter midsommarhelgen. Nu minskar antalet disponibla vårdplatser vid länets akutsjukhus med 356 stycken jämfört med föregående vecka, en förändring som är i enlighet med planeringen inför sommaren hos vårdgivarna.

Förlossningsvård

576 barn föddes i länet senaste veckan. Cirka 94 procent av mammorna fick föda på den klinik som de hade planerat att föda på. I fyra fall tog förlossningsklinikerna hjälp av andra län. Vid chefläkarmötet rapporterades att situationen vid förlossningsklinikerna var ansträngd men under kontroll. Eftersom förlossningsvård är akut sjukvård kan det ändå finnas dygn eller vissa timmar när det är många som föder samtidigt och samarbetet mellan klinikerna behöver användas.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag. Sjuktransporterna för redan läkarbedömda patienter är i år fem istället för fyra, dessutom finns en ny kuvösambulans och en ny utomlänsambulans. Som vanligt finns också under sommaren en extra helikopter.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Några avdelningar slår ihop sina verksamheter, t.ex. ett par avdelningar inom beroendevården. Genom det samlar de sin kapacitet på ett ställe och kan ta emot de patienter som behöver deras vård under sommaren. Inom barn- och ungdomspsykiatrin slås ett par avdelningar ihop till en sommaravdelning och de har också beredskap att utöka sina platser om det behövs. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) har fortsatt att öka ytterligare sedan förra året. Att möta önskemålen från den växande grupp svårt sjuka som önskar vård i sitt hem blir ett allt viktigare komplement till vården på akutsjukhus, där mer av den tekniskt avancerade vården ges.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård