Nionde rapporten om sommarvården

Vid veckans chefläkarmöte rapporterar akutsjukhusen om ett stabilare vårdplatsläge och ett minskat tryck på akutmottagningarna samt inom förlossningsvården. Nio av tio mammor har fått föda på den klinik de valt. På Karolinska Universitetssjukhuset fortsätter ett intensivt arbete med beslutade åtgärder för att hålla fler vårdplatser öppna.

Under den senaste veckan minskade antalet besök på såväl akutmottagningar som närakuter och husläkarmottagningar.

– Trycket har minskat en del i sjukvården den senaste veckan. Det är resultatet av många medarbetares hårda arbete och den täta samverkan mellan akutsjukhus och vårdgivare i länet som skett under hela sommaren. Fler stockholmare har också lämnat staden för semestervistelser. Vissa dagar är det fortfarande ansträngt inom akutsjukvården, och vi fortsätter förstås med den nära kontakten och samarbetet mellan vårdgivarna, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Vårdplatsläget är fortsatt ansträngt men mer stabilt på akutsjukhusen, och följer den planering som gjorts inför sommaren. Karolinska Universitetssjukhuset arbetar även denna vecka aktivt med åtgärder för att säkra tillgängligheten och om möjligt öppna ytterligare vårdplatser. Ledningen för sjukhuset följer också upp de uppgifter som framkommit i veckan om att vissa hjärtpatienter på thoraxkliniken inte behandlats enligt gällande nationella och regionala riktlinjer. De övriga akutsjukhusen rapporterar om en något lugnare vecka och ett stabilare läge än tidigare i sommar.

Närakuterna kan ta emot fler

– Färre har sökt sig till akutmottagningarna den senaste veckan. Men vi ser fortfarande att många, som kanske får vänta på akuten för att svårare sjuka eller skadade alltid prioriteras, hade kunnat få lika god och snabbare vård på någon av de sjutton närakuterna i länet. På närakuterna finns det kapacitet för att ta emot fler som behöver akut sjukvård för sjukdomar eller skador som inte är livshotande, under kvällar och helger när husläkarmottagningen har stängt, säger Anna Nergårdh.

Antalet besök i vården minskade under den här veckan. Besöken vid vuxenakuterna var 9 851 jämfört med 10 194 förra veckan. Till barnakuterna gjordes 977 besök jämfört med 1 018 besök förra veckan. Även primärvården märker en minskning av besök. Husläkarmottagningarna hade 49 921 besök denna vecka jämfört med 56 100 besök förra veckan. Närakuterna tog emot 4 372 besök jämfört med 4 565 besök veckan innan.

Läget i förlossningsvården

Även inom förlossningsvården rapporteras om ett något lugnare läge, med hjälp av god samverkan mellan förlossningsenheterna och också med mödravården. Det periodvis höga tryck som rapporterats särskilt på Danderyds sjukhus och BB Stockholm är nu något lugnare. Den senaste veckan hänvisades två mammor utanför länet, vilket är färre än de föregående veckorna. Under veckan har cirka 91 procent av förlossningarna skett vid den klinik som varit de blivande föräldrarnas förstahandsval.

Sommaren vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken kommer göras under sommaren. På sommaren görs mellan 50 000 och 70 000 besök där i veckan. På 1177 Vårdguidens webbplats finns kontaktuppgifter om tidbokning, många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter

Det finns 17 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården har fler vårdplatser öppna den här sommaren jämfört med tidigare år. Det är viktigt för att de äldre ska få god vård ofta direkt inom den geriatriska vården och ibland efter ett vårdtillfälle vid något av akutsjukhusen. Samarbetet med intensivvården på Ersta sjukhus och Remeo-kliniken avlastar också akutsjukhusen. De extra platser som finns inom ett antal eftervårdsenheter används också som en aktiv del i vårdkedjan. Statistiken från senaste veckan visar att det finns ett fåtal lediga platser inom den geriatriska vården, och samtidigt rapporteras om ett gott samarbete med kommunala verksamheter.

Akutsjukhus

Akutsjukhusen har färre disponibla vårdplatser än förra veckan och fokuserar under sommaren på den akuta vården och vård som av medicinska skäl inte kan vänta. Det är i stort i enlighet med planen för sommarvården. Flera av de patienter som sökt sig till akutmottagningarna hade fått snabbare vård och behandling vid närakuter eller husläkarmottagningar, varför arbetet med att via olika kanaler informera om vart man bäst vänder sig i stockholmssjukvården fortsätter med hög intensitet.

Förlossningsvård

595 barn föddes i länet senaste veckan. Cirka 91 procent av förlossningarna skedde vid den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval. I två fall tog förlossningsklinikerna hjälp av andra län.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag. Sjuktransporterna för redan läkarbedömda patienter är i år fem istället för fyra, dessutom finns en ny kuvösambulans och en ny utomlänsambulans. Som vanligt finns också under sommaren en extra helikopter.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Några avdelningar slår ihop sina verksamheter, t.ex. ett par avdelningar inom beroendevården. Genom det samlar de sin kapacitet på ett ställe och kan ta emot de patienter som behöver deras vård under sommaren. Inom barn- och ungdomspsykiatrin slås ett par avdelningar ihop till en sommaravdelning och de har också beredskap att utöka sina platser om det behövs. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov. Länsakuten och beroendevården har haft ett högt tryck även den senaste veckan.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) har fortsatt att öka ytterligare sedan förra året. Att möta önskemålen från den växande grupp svårt sjuka som önskar vård i sitt hem blir ett allt viktigare komplement till vården på akutsjukhus, där mer av den tekniskt avancerade vården ges. Under sommaren riskerar väntetiden för inskrivning bli längre än önskvärt, något som samtliga vårdgivare inom ASIH den senaste veckan uppmärksammats på att arbeta aktivt med.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård