Landstinget flaggar för Stockholm Pride

Regnbågsflaggan kommer att vaja utanför landstingshuset och sjukhusen i Stockholm under Pride-veckan. Och i Pride Park erbjuds besökarna gratis snabbtester för hiv och information om säkrare sex.

Årets upplaga av Stockholm Pride äger rum den 25-31 juli. Runt om i länet kommer sjukhusen att hissa regnbågsflaggor, som också kommer att pryda bussarna i Stockholms lokaltrafik.

Testsvar på 20 minuter

I Pride Park finns nätverket Preventhiv på plats för att möta besökare och tala om säkrare sex. Här kan också den som vill göra ett hivtest och få ett snabbsvar efter cirka 20 minuter, en möjlighet som fanns redan förra året och nu har utökats.

I testtältet finns även personer från Noaks Ark och Posithiva gruppen på plats, med flera. Preventhiv erbjuder också rådgivning, samtal samt utdelning av kondomer.

– Att testa sig för hiv är att visa omtanke om både sig själv och andra. Dessutom är det ju bättre att veta säkert, än att gå och bära på en oro som kanske är obefogad, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Ungdomsmottagningar och kurator i Pride Ung Park

Även i den del av Pride Park som är vikt för ungdomar och unga vuxna upp till 29 år erbjuds möjligheten att testa sig för hiv. RFSL Ungdom ansvarar för tältet och här samarbetar Preventhiv med ungdomsmottagningarna. En barnmorska och en kurator finns också där för att möta besökarna några timmar om dagen. Inträde till Pride Ung Park är gratis.

Preventhiv, tidigare StopHiv, är ett samarbete mellan enheter i Stockholms läns landsting och frivilligorganisationer. Här ingår bland andra Lafa, Smittskydd Stockholm, RFSL, Noaks Ark och Venhälsan.

Landstinget satsar på hbtq-diplomering

Stockholms läns landsting har sedan 2011 en särskild hbt-policy. Bakgrunden är att homosexuella, bisexuella och transpersoner löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Många personer med hbtq-identitet upplever också att de kränks och osynliggörs, till exempel i mötet med hälso- och sjukvården. Policyns vision är att alla människor, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, synliggörs och blir bemötta med respekt och professionalitet inom landstingets olika verksamheter.

Nu pågår också ett pilotprojekt med hbtq-utbildning och -diplomering av framför allt medarbetare på vårdcentraler, men även vid barnavårdscentraler, ungdomsmottagningar och mödravårdscentraler.

Om Preventhiv

Nätverket Preventhiv består av följande organisationer: Lafa-enheten för sexualitet och hälsa, Venhälsan på Södersjukhuset, Smittskydd Stockholm, Noaks Ark, Posithiva gruppen, RFSL, RFSL Ungdom, RFSL Stockholm, och Infektionsmottagning 2, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård