Åttonde rapporten om sommarvården

Vid veckans chefläkarmöte rapporterar akutsjukhusen ett fortsatt ansträngt vårdplatsläge. I stort följer akutsjukhusen den planering som gjorts inför sommaren. Karolinska Universitetssjukhuset arbetar aktivt med beslutade åtgärder för att säkra öppethållande och att om möjligt öppna ytterligare vårdplatser.

Under den senaste veckan har akutsjukhusen ytterligare dragit ner på planerad vård och fokuserar nu på att utföra akut vård och behandlingar som inte kan vänta.

- Öppethållandet vid akutsjukhusen är i stort enligt varje vårdgivares plan och samarbetet i vården är nu särskilt intensivt för att använda länets samlade sjukvårdsresurser så effektivt som möjligt, säger Anna Nergårdh chefläkare vid Stockholms läns landsting. Det är som varje sommar en utmaning att säkerställa det akuta omhändertagandet samtidigt som våra medarbetare ska ha sin semester. Det kräver en god samverkan mellan alla vårdgivare inom landstinget och även med kommunala verksamheter. En del av de bemanningssvårigheter vi ser i Stockholm och resten av landet under hela året blir också tydligare under sommaren och semestertiden. Det är en särskild utmaning för oss och understryker behovet av att fortsätta fokusera på vårt långsiktiga strategiska arbete med bemanning och kompetensförsörjning i vården.

Den geriatriska vården har fler vårdplatser öppna den här sommaren jämfört med tidigare år. Det är viktigt för att de äldre ska få god vård ofta direkt inom den geriatriska vården och ibland efter ett vårdtillfälle vid något av akutsjukhusen. Samarbetet med intensivvården på Ersta sjukhus och Remeo-kliniken avlastar också akutsjukhusen. De extra platser som finns inom ett antal eftervårdsenheter används också som en aktiv del i vårdkedjan.

Närakuter bra alternativ för många vårdsökande

Akutsjukhusens akutmottagningar har ett högt söktryck. Särskilt tydligt blir det i början av veckan. Då kan väntetiderna bli långa för de som är mindre akut sjuka eller skadade. Då kan vårdcentralen eller någon av länets närakuter vara rätt alternativ för att få god vård betydligt snabbare.

- Det är både Stockholmare och tillfälliga besökare i länet som ibland söker sig till akutsjukhusens akutmottagningar när de skulle få en snabbare behandling vid en husläkarmottagning eller någon av länets närakuter. Det är bra tips att ringa 1177 och prata med en sjuksköterska där som kan hjälpa till med råd om egenvård eller att vart man vänder sig i sjukvården för att få rätt hjälp, säger Anna Nergårdh.

Förlossningsläget

Vid chefläkarmötet rapporterades att det vid vissa tillfällen under den gångna veckan har det varit ett högt tryck vid vissa av länets förlossningskliniker, framför allt förlossningsenheterna på Danderyds sjukhus och BB Stockholm. Sammantaget bedöms dock läget med hjälp av god samverkan mellan enheterna vara stabilt, men det följs fortsatt noga för att hantera uppkomna behov av ytterligare samverkan eller förstärkning. Fördelningen när det gäller blivande föräldrar mellan länets förlossningskliniker har blivit jämnare, vilket är viktigt för patientsäkerheten. Under veckan har cirka 92 procent av förlossningarna skett vid den klinik som varit de blivande föräldrarnas förstahandsval.

Sommaren vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna kommer ha öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken kommer göras under sommaren. På sommaren görs mellan 50 000 och 70 000 besök där i veckan. På 1177 Vårdguidens webbplats finns kontaktuppgifter om tidbokning, många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter

Det finns 17 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården för äldre har byggts ut under året. Det kommer sammantaget finnas fler platser öppna där än under förra året. Statistiken från senaste veckan visar att det finns ett fåtal lediga platser inom den geriatriska vården. Ett gott samarbete med kommunala verksamheter rapporteras.

Akutsjukhus

Akutsjukhusen har färre disponibla vårdplatser än förra veckan och fokuserar alltmer enbart på den akuta vården. Det är i stort i enlighet med planen för sommarvården. Flera av de patienter som sökt sig till akutmottagningarna hade fått snabbare vård och behandling vid närakuter eller husläkarmottagningar.

Förlossningsvård

595 barn föddes i länet senaste veckan. Cirka 92 procent av förlossningarna skedde vid den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval. I åtta fall tog förlossningsklinikerna hjälp av andra län.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag. Sjuktransporterna för redan läkarbedömda patienter är i år fem istället för fyra, dessutom finns en ny kuvösambulans och en ny utomlänsambulans. Som vanligt finns också under sommaren en extra helikopter.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Några avdelningar slår ihop sina verksamheter, t.ex. ett par avdelningar inom beroendevården. Genom det samlar de sin kapacitet på ett ställe och kan ta emot de patienter som behöver deras vård under sommaren. Inom barn- och ungdomspsykiatrin slås ett par avdelningar ihop till en sommaravdelning och de har också beredskap att utöka sina platser om det behövs. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov. Det är just nu många sökande på den psykatriska länsakuten, medan söktrycket på beroendevården är något lägre än tidgare veckor under sommaren.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) har fortsatt att öka ytterligare sedan förra året. Att möta önskemålen från den växande grupp svårt sjuka som önskar vård i sitt hem blir ett allt viktigare komplement till vården på akutsjukhus, där mer av den tekniskt avancerade vården ges.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård