Femte rapporten om sommarvården

Nu är sommaren här och med den de typiska sommarskadorna. Det har varit ett högt tryck på akutmottagningarna i början av veckan, men läget inför midsommarhelgen är nu något lugnare.

- Jag kan inte nog påminna om hur viktigt det är att ringa 1177 Vårdguiden om man är sjuk eller har skadat sig. Sjuksköterskorna där kan ge råd om vad man kan göra själv, vad som kan vänta till nästa vardag eller vad som behöver vårdens bedömning direkt, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting. 

Länets närakuter har öppet under midsommarhelgen och är ofta det bästa alternativet för den som plötsligt blir sjuk eller skadar sig. 1177 Vårdguiden har tagit emot ca 25 000 samtal i veckan och många frågor har handlat om förkylningar, kräkningar och getingstick men också om skador av fall, t.ex. från studsmattor. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden kan också hjälpa till att boka tid för den som behöver komma till en närakut.

Intensivt på akutsjukhusen

Denna vecka har sommarstängningar av vårdplatser startat, framförallt på Karolinska Universitetssjukhuset som minskat med ett större antal platser. De arbetar nu med att minska den planerade vården till förmån för den akuta. Under veckan har sjukhuset arbetat intensivt med att förbättra sitt omhändertagande av patienter inom neurokirurgin. En av de åtgärder som vidtagits är att man har tagit hjälp med eftervård av Remeo-kliniken, för att skapa utrymme för de patienter som är i behov av akuta operationer. Det har också skapats ett tätare samarbete mellan länets intensivvårdsenheter.

- När vi använder oss av alla de vårdgivare vi har finns det stora resurser i länet. Viljan till samverkan för patienternas bästa är stor. Vi har många exempel på att vi kan lösa svårigheter genom att samarbeta på ett mer effektivt sätt, även om vi också behöver arbeta strukturerat med långsiktiga lösningar, säger Anna Nergårdh.

I början av veckan var det många patienter som sökte sig till länets akutmottagningar, och det var ett särskilt högt tryck på Södersjukhuset och Karolinska Universitetsjukhuset. Under senare delen av veckan har trycket avtagit något. Många av de som kommit till akuten hade fått snabbare hjälp på en närakut. En särskild kommunikationsinsats pågår under sommaren just för att vägleda stockholmare till rätt vård genom att ringa 1177 Vårdguiden.

Den geriatriska vården som är specialiserad på åldrandets sjukdomar har ökat sedan förra året och där finns just nu gott om lediga platser. Med snabba kontaktvägar kan ännu fler av dessa platser användas så att äldre patienter enklare kan få komma till den vård som de bäst behöver.

Fler ambulanser under midsommar

Tre extra ambulanser finns i drift under midsommarnatten. Dessutom går båda ambulanshelikoptrarna och även akutläkarbilen dygnet runt under hela midsommarhelgen.

Sommaren vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna kommer ha öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken kommer göras under sommaren. På sommaren görs mellan 50 000 och 70 000 besök där i veckan. På 1177 Vårdguidens webbplats finns kontaktuppgifter om tidbokning, många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter

Det finns 17 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården för äldre har byggts ut under året. Det kommer sammantaget finnas fler platser öppna där än under förra året. Statistiken från senaste veckan visar på fler platser öppna än förra året och god tillgång på lediga platser.

Akutsjukhus

Flera akutsjukhus har haft ett högt tryck på sina akutmottagningar under veckan när ovanligt många patienter sökt sig dit. Precis som tidigare år kommer antalet vårdplatser nu börja minska till sommarens nivå. Denna vecka är det framförallt Karolinska Universitetssjukhuset som sommarstängt ett större antal platser.

Förlossningsvård

580 barn föddes i länet senaste veckan. 92 procent av mammorna fick föda på den klinik som de hade planerat att föda på. I fem fall tog förlossningsklinikerna hjälp av andra län, i fyra fall var det Danderyds sjukhus som tog hjälp av något av de intilliggande länen. Varje förlossningsklinik hade ungefär lika många eller färre förlossningar som de hade planerat för. Eftersom förlossningsvård är akut sjukvård kan det ändå finnas dygn eller vissa timmar när det är många som föder samtidigt och samarbetet mellan klinikerna behöver användas.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag. Sjuktransporterna för redan läkarbedömda patienter är i år fem istället för fyra, dessutom finns en ny kuvösambulans och en ny utomlänsambulans. Som vanligt finns också under sommaren en extra helikopter.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Några avdelningar slår ihop sina verksamheter, t.ex. ett par avdelningar inom beroendevården. Genom det samlar de sin kapacitet på ett ställe och kan ta emot de patienter som behöver deras vård under sommaren. Inom barn- och ungdomspsykiatrin slås ett par avdelningar ihop till en sommaravdelning och de har också beredskap att utöka sina platser om det behövs. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) har fortsatt att öka ytterligare sedan förra året. Att möta önskemålen från den växande grupp svårt sjuka som önskar vård i sitt hem blir ett allt viktigare komplement till vården på akutsjukhus, där mer av den tekniskt avancerade vården ges.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård