Redovisning av vårdplatser januari-mars 2016

3 044 vårdplatser var öppna i länet enligt den senaste mätningen. I den geriatriska vården fanns 954 platser öppna och på husläkarmottagningarna tas omkring uppåt 75 000 besök emot varje vecka.

Tillgången på disponibla vårdplatser och besök på närakuter och husläkarmottagningar i länet redovisas varje månad. Rapporteringen är ett av flera sätt att ge färska lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är till exempel hur många vårdtillfällen som utförs på något av akutsjukhusen eller de mindre sjukhusen runt om i länet.

Mätningen är en ögonblicksbild. Antalet disponibla vårdplatser varierar både över veckan och säsongsvis. Akutsjukhusen avgör hur många och vilken typ av platser som ska vara öppna. Det styrs till exempel av hur många patienter som väntas behöva vården. Ombyggnationer och tillfälliga utbrott av infektioner kan också leda till att vårdplatser stängs. En del av platserna kan inte hållas öppna på grund av svårigheter att rekrytera, men inte alla.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård