Klart hur platserna för förlossningar fördelas i länet

Före sommaren kommer det att göras plats för fler förlossningar på övriga enheter samtidigt som BB Sophia avslutar sin verksamhet. Det står klart efter en gemensam överenskommelse.

Överenskommelsen, som gjorts mellan ledningen för BB Sophia (Barnbördshuset Praktikertjänst AB) och Stockholms läns landsting, innebär att BB Sophia kan avveckla sin verksamhet den 16 maj. Länets övriga förlossningsenheter kommer att utöka sin kapacitet i samband med att BB Sophias verksamhet avvecklas. Genom att avtalet avslutas tre månader tidigare, än vad som formellt krävs, kan förändringen genomföras före sommaren.

- Jag är nöjd med att vi kan utöka kapaciteten på övriga förlossningsenheter redan före sommaren. Det är bra både för de kvinnor som ska föda och för medarbetarna. Förändringen har kunnat ske tack vare ett bra samarbete med BB Sophia och med övriga förlossningsenheter, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör.

I Stockholms län föds cirka 30 000 barn per år. Totalt kommer länets övriga enheter att öka kapaciteten med närmare 3000 förlossningar samtidigt som BB Sophia (som totalt hade 3200 förlossningar under 2015) beräknas ta emot cirka 1100 förlossningar under 2016 innan de avvecklar sin verksamhet. Sammantaget innebär det att förlossningsklinikerna väl kommer att möta behoven under 2016.

Under 2016 ökar kapaciteten på länets förlossningsenheter enligt följande: Södersjukhuset +900 förlossningar, Danderyds sjukhus och BB Stockholm +650 förlossningar, Södertälje sjukhus +425 förlossningar, Karolinska Solna +150 förlossningar och på Karolinska Huddinge utökas kapaciteten med 800 förlossningar. Total kapacitetsökning är närmare 3000 förlossningar. Ökningen sker framförallt från och med mitten av maj då BB Sophia avslutar sin verksamhet.

Förlossningsenheten på Södertälje sjukhus utökas med 425 förlossningar under 2016. I denna ökning ingår att utveckla den integrerade processen för öppenvård, förlossning och eftervård till en förstärkt vårdkedja med mödra- och barnhälsovården, samma inriktning som Södra BB.

Alla förlossningsenheter som ingår i vårdval förlossning får ersättning utifrån hur mycket vård som utförs. Det betyder att resurserna som tidigare gick till BB Sophia fördelas mellan de kliniker som utför den vård som skulle ha skett på BB Sophia. Genom utökningen på övriga enheter finns det plats för de förlossningar som skulle skett på BB Sophia inräknat en viss ökning av födslar. Idag föder över nio av tio kvinnor på den enhet de valt i första hand. Stockholms läns landsting räknar med att det kan under period bli något färre som får föda på den klinik som de valt i första hand.

Övergångsperiod

Även om avtalet avslutas den 16 maj kommer verksamheten vid BB Sophia att fortsätta under ett par veckor. Skälet är att de kvinnor och barn som förlösts på BB Sophia ska kunna vårdas färdigt. BB Sophia stänger verksamheten helt den 31 maj.

Kvinnor som planerat att föda på BB Sophia efter att verksamheten avvecklas kan tala med sin barnmorska och få hjälp med att välja en av länets övriga sex förlossningskliniker.

Gemensam plan för förändringen

En arbetsgrupp inom landstinget leder arbetet med skiftet från sju till sex förlossningsenheter. Ett tätt samarbete pågår mellan ledningarna för förlossningsenheterna och neonatalvården, ansvariga för lokaler, tjänstemän och ansvariga för andra enheter som till exempel operation. Syftet är att säkra att förändringen går enligt plan och snabbt kunna lösa eventuella svårigheter som dyker upp.

Rekrytering av medarbetare

I samarbete med landstingets personalansvariga ska enheterna nu rekrytera bland andra barnmorskor och barnsjuksköterskor för att utöka vården vid de övriga förlossningsenheterna.

Det bedrivs god förlossningsvård på alla våra enheter och vårt jobb nu tillsammans med chefer och personalansvariga är att visa det för de kompetenta medarbetare som vi vill rekrytera. Det handlar inte bara om barnmorskor utan vi behöver också bra undersköterskor och barnsjuksköterskor, säger Barbro Naroskyin.

Att stödja de medarbetare som påverkas av förändringarna blir också en viktig del i arbetet. Hur samarbetet ska se ut i samband med själva växlingen från sju till sex enheter ska också utarbetas i detalj i samråd med bland andra personalansvariga på respektive enhet.

Lokaler

De flesta kliniker har redan lokaler som kan återställas till förlossningsvård efter att förlossningarna minskade i samband med BB Sophias öppnande. På Södersjukhuset kommer en mindre ombyggnad för att skapa fyra nya förlossningsrum att tidigareläggas.

Kapacitetsökning per förlossningsenhet

Kapacitetsökning per förlossningsenhet under 2016 (antal förlossningar):

 • Södersjukhuset: 900 förlossningar
 • Södertälje sjukhus: 425 förlossningar
 • Karolinska Solna: 150 förlossningar
 • Karolinska Huddinge: 800 förlossningar
 • Danderyds sjukhus och BB Stockholm: 650 förlossningar
 • Summa kapacitetsökning: 2925 förlossningar

Fakta

 • Det var i februari som ledningen för BB Sophia, Barnbördshuset i Praktikertjänst AB, sade upp avtalet med landstinget om att vara en del av vårdval förlossning.
 • BB Sophia har bedrivit förlossningsvård sedan mars 2014 och tar sedan våren 2015 emot kvinnor från graviditetsvecka 32.
 • På BB Sophia genomfördes 2015 ca 3200 förlossningar.
 • Antal förlossningar i SLL: 29 330 (2015), 29 308 (2014), 29 033 (2013)
 • För de enheter som ingår i vårdval förlossning är ersättningen den samma för liknande uppdrag.
 • Nivån på ersättningen avgörs av hur komplicerad förlossningen är.
 • Gravida kvinnor, partners och närstående väljer förlossningsenhet i samråd med sin mödravård. När förlossningen börjar kontaktas den valda enheten. Det är sedan enhetens medicinska bedömning som avgör var förlossningen sker. Det kan avgöras av det medicinska tillståndet men också i vissa fall av om det är många födande på förlossningsenheten det aktuella dygnet. Om det behövs tas kvinnan i så fall emot på en annan enhet.
 • Över nio av tio kvinnor föder på den enhet de valt i första hand.
 • Den 15 februari lämnade förlossningsenheten BB Sophia in sin begäran om att få avsluta avtalet med Stockholms läns landsting.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård