Vården under jul och nyår: Femte rapporten

Nu är det intensivt på länets akutsjukhus med många patienter som väntar på att komma vidare till annan vård efter helgerna. Hos 1177 Vårdguiden dominerar frågor om infektioner.

Flera av länets akutsjukhus beskriver att både jul- och nyårshelgerna fungerat väl medan det som väntat nu mot trettonhelgen blivit mer tryck med hög beläggning på vårdplatserna. Det gäller alla akutsjukhus, men framförallt Södertälje sjukhus har ett extra besvärligt läge sedan ett par dagar och många patienter på sin akutmottagning. Man har haft särskild kontakt med kommunen för att underlätta samarbetet om de patienter som behöver en bedömning av sina behov och få vård av kommunens insatser. Sjukhuset ökar också sin bemanning av sjuksköterskor och läkare.

- Samarbetet mellan vårdgivarna är avgörande för att vården ska fungera väl. Liksom under tidigare jul- och nyårshelger kan jag konstatera att ett mycket gott arbete och stora insatser görs av alla kompetenta medarbetare hos alla vårdgivare för att patienterna ska få det de behöver, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Just trettonhelgen har sedan tidigare visat sig vara den mest intensiva delen av vinterhelgerna på grund av att det är slutet på en period med många röda dagar. Både Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus har därför planerat in fler öppna platser just denna vecka. Detta ger 90 fler öppna vårdplatser totalt jämfört med förra mätningen. Besöken på akutmottagningarna väsentligen oförändrade*, men det är många patienter som väntar vård på hos annan vårdgivare eller i hemmet och det gör att beläggningen på vårdplatserna är hög. Läget inom geriatriken rapporteras också vara ansträngt. Även geriatriken är beroende av samverkan med den kommunala vården för att kunna skriva hem färdigbehandlade patienter och ta emot nya patienter i behov av geriatrisk specialistvård.

Infektioner vanligast

Både när det gäller besök på webbplatsen och samtal till 1177 Vårdguiden var det infektionssjukdomarna som dominerade frågorna från stockholmarna senaste veckan. Sjuksköterskorna besvarade ca 25 000 samtal på telefon och frågor om snuva, halsont, feber och magsmärtor. Nära en halvmiljon besök gjordes under samma tid på 1177 Vårdguidens webbplats och sidorna om magsjuka, influensa och ont i magen var de som besöktes mest.Smittskyddsläkarna rapporterar också att insjuknandet i influensan är på väg att öka, med ett tiotal nya fall anmälda per dag.

- Nära en halv miljon besök på 1177 Vårdguiden förra veckan visar verkligen att stockholmarna använder sig av den tjänsten när de blir sjuka och behöver kontakt med sjukvården. Nu i vintertid med både infektioner och halkskador är närakuterna ofta den bästa vägen att få en snabb bedömning på röda dagar, säger Anna Nergårdh,

Läget i jul- och nyårshelgen

1177 Vårdguiden

Öppet dygnet runt för råd om vård och hälsa på telefonnummer 1177 eller på 1177.se. Här går det att boka tider till någon av de fyra största närakuterna. Via 1177 Vårdguiden går det också att få en läkarbedömning i hemmet genom en jourläkarbil.

Husläkarmottagningar

Den allra största delen patienter både med kroniska och övergående sjukdomar tas emot av specialister på någon av länets 200 husläkarmottagningar. De kommer ha ordinarie öppettider under vardagarna och prioritera de besök som är mest akuta. Senaste veckan, som hade många röda dagar, tog länets husläkarmottagningar emot ca 34 800 besök*.

Närakuter

Det finns fyra större och 13 mindre närakuter i länet. Där finns god kapacitet att ta emot patienter för läkarbedömningar som inte kan vänta till nästa vardag. Till de större närakuterna kan sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden hjälpa till att boka tid i förväg. De har öppet alla dagar till klockan 22.00. Under röda dagar har de öppet 08.00-22.00. Senaste veckan tog länets närakuter emot 6649 besök*.

Jourläkarbilar

Jourläkarbilarna används allt mer men har fortfarande kapacitet att ta hand om fler patienter än idag. De kan skickas ut via 1177 Vårdguiden till invånare som behöver en läkarbedömning men har svårt att ta sig till en läkare. Den är tillgänglig alla nätter och dygnet runt under röda dagar. Prioriterade patienter är barn över 1 år och äldre invånare. Jourläkarbilarna gör också särskilda insatser på boenden för ensamkommande barn.

Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)

Den avancerade sjukvården i hemmet fortsätter att öka i länet med fler vårdgivare som expanderar sin verksamhet. Där arbetar de som vanligt under helgerna och kan ta emot patienter från sjukhusen både svarta och röda dagar. Många av patienterna som vårdas inom ASiH har tillstånd som annars hade krävt vård på akutsjukhus.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården har haft god tillgång på platser under hösten. De geriatriska vårdgivarna har kunnat planera för att hålla sina platser öppna under jul- och nyårshelgerna. Flera vårdgivare har också stärkt upp under röda dagar med personer som kan göra bedömningar och ta beslut vilken vidare vård en patient kan behöva. Detta minskar risken att patienter behöver stanna kvar i vården i onödan.

Ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården kommer att köra med full kapacitet under jul- och nyår. Även under 2015 har ambulanskapaciteten utökats med en ambulans, totalt finns 71 ambulanser i länet, en helikopter, en akutläkarbil. Under natten mellan nyårsafton och nyårsdagen förstärktes ambulanserna med tre extra ambulanser samt ett utökat uppdrag för akutläkarbilarna.

Akutsjukhusen

Sjukhusens akutmottagningar är öppna dygnet runt alla årets dagar. Den akuta vården och den vård där väntan kan leda till försämring prioriteras främst, och viss övrig planerad vård bokas in först efter helgerna. Senaste mätningen visar 2780 öppna vårdplatser.

Psykiatrisk vård

Psykiatrisk vård håller de flesta av sina cirka 800 vårdplatser öppna, som resten av året. Precis som på akutsjukhusen har vissa avdelningar haft ett mer intensivt läge under helgerna.

 

*Siffrorna för besök är korrigerade 160108. Orsaken var att ett fel upptäckts i databearbetningen av de insamlade siffrorna.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård