Redovisning av vårdplatser vecka 49

Inom akutsjukvården är 3 105 platser öppna och 937 platser finns inom geriatriken. Det visar punktmätningen från november.

- Även nu i november har vi en god tillgång på platser inom den geriatriska vården för våra äldre. Hur vi samarbetar så att rätt patienter finns på rätt plats är avgörande för att alla de som behöver vård i länet ska få det, säger Anna Nergårdh, Stockholms läns landstings chefläkare och biträdande landstingsdirektör.

Statistik över akutsjukvård, geriatriska vårdplatser och besök på bland annat husläkarmottagningar finns redovisade i bilagor. Här finns bilagor från både vecka 44, 48 och 49.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård