Nu inleds ny upphandling av ambulanshelikopter

En tillgängligare tjänst och en större helikopter med rymligare vårdutrymme och bättre arbetsmiljö. Det är några av kraven på den nya ambulanshelikoptertjänsten i Stockholms län som nu ska upphandlas.

Den förra upphandlingen av ambulanshelikoptern i Stockholms län överprövades i våras. Nu är det klart med förutsättningar för en ny upphandling, bland annat med stärkta säkerhetskrav på helikoptern och dess utrustning samt tydligare krav på bland annat pilotens erfarenhet.

Nytt jämfört med dagens tjänst är krav på en större helikopter vilket ska ge personalen bättre förutsättningar att vårda patienten. Det blir även en utökad kapacitet. Förutom en helikopter som är redo för uppdrag dygnets alla timmar året runt, ska det finnas möjlighet att disponera ytterligare en helikopter dagtid året runt. Idag används denna extra helikopter mellan 15 maj och 15 september. Vidare kommer en ambulans med samma bemanning som i helikoptern vara i drift då helikoptern inte kan användas, till exempel på grund av väderförhållanden.

Intresserade leverantörer kan lämna anbud fram till 29 januari 2016. Tilldelningsbeslut väntas under första halvåret 2016 och förväntad driftstart är i slutet av 2017.

Fakta

  • 2014 gjordes 2650 uppdrag
  • Cirka 80 procent av insatserna var högsta prioritet där patienten bedömdes ha akuta livshotande symtom
  • Flest insatser görs i Stockholms skärgård och i Norrtälje kommun
  • De vanligaste tillstånden är skador/olycksfall, bröstsmärtor och andningsbesvär
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård