Ägarsamtal med Karolinska Universitetssjukhuset

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har vid inspektioner på akutmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge identifierat ett flertal patientsäkerhetsrisker. Karolinska Universitetssjukhuset ska nu återkomma till IVO med en redogörelse för vilka åtgärder som gjorts samt vad som planeras på kort och på lång sikt.

De områden som IVO vill ha redogörelse för är patientflöde, kompetensförsörjning och övervakning av patienter.

Med anledning av IVO:s begäran har idag landstingsdirektören träffat sjukhusdirektören för Karolinska Universitetssjukhuset.

Landstinget ser allvarligt på de brister som IVO har identifierat på akutmottagningen. Karolinska Universitetssjukhuset ska nu skyndsamt åtgärda bristerna.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård