Nu ska sjukvården hbtq-diplomeras

I höst startar utbildningen och hbtq-diplomeringen av primärvården och öppenpsykiatrin i Stockholms län. Efterfrågan har varit stor och de första fyrtio utbildningstillfällena är redan fyllda.

Hbtq-kompetensen ska höjas inom sjukvården i Stockholms län. Under hösten 2015 inleds utbildningen för Stockholms läns landstings hbtq-diplomering och efterfrågan är stor. Ett fyrtiotal mottagningar har redan anmält sig till de första utbildningarna.

– Vi ska självklart bli ännu bättre på att göra vården tillgänglig och trygg för alla invånare, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Satsningen på utbildning och hbtq-diplomering är ett stort steg i rätt riktning, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

I en första omgång riktar sig utbildningen till primärvården (som till exempel husläkarmottagningar, vårdcentraler och ungdomsmottagningar) och öppenpsykiatrin, men framöver kommer även andra verksamheter att få tillgång till utbildningen.

Utbildningen och diplomeringen har tagits fram av Lafa – enheten för sexualitet och hälsa. Hbtq-diplomeringen är en del i implementeringen av landstingets hbt-policy. Sedan tidigare har Stockholms läns landsting en webbutbildning i hbtq-frågor.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård