Redovisning av vårdplatser vecka 22

Inom akutsjukvården är 3 189 platser öppna och 925 platser är öppna inom geriatriken. Det visar den senaste punktmätningen.

- Vi har precis som tidigare under våren strax över 4000 vårdplatser öppna och till det kommer platserna inom psykiatrin. Men vi har ändå utmaningar i sommar på grund av svårigheterna att bemanna med sjuksköterskor. För att lyckas i sommar krävs ett nära samarbete så att varje patient får vård på rätt plats. Man ska komma ihåg att vi har en stor kapacitet i vården utanför akutsjukhusen också, som till exempel avancerad sjukvård i hemmet, säger Anna Nergårdh, Stockholms läns landstings chefläkare.

Regelbunden rapportering

Tillgången på disponibla vårdplatser vid länets akutsjukhus redovisas regelbundet. Det är ett av flera sätt att ge färska lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är hur många besök som görs på de 200 husläkarmottagningarna eller vid hur många tillfällen det ges vård på något av akutsjukhusen eller de mindre sjukhusen runt om i länet.

*Resultat vecka 35 är uppskattat värde

 

Fastställd vårdplats är de platser som finns när sjukhuset har full kapacitet. Svårigheter att bemanna eller ombyggnationer kan minska antalet, liksom när platser måste hållas stängda till exempel på grund av vinterkräksjuka. De platser som har full bemanning och utrustning räknas som disponibla. En viktig uppgift för sjukhusledningarna är att dimensionera platsantalet rätt i förhållande till behovet av vårdplatser och typ av vårdplatser. Detta för att undvika överbeläggningar och utlokaliserade patienter.

 

DS: Danderyds sjukhus SÖS: Södersjukhuset KS: Karolinska Universitetssjukhuset S:t G: S:t Görans sjukhus STS: Södertälje sjukhus NTS: Norrtälje sjukhus

Geriatrisk vård

Nedan redovisas platser rapporterade onsdagen den 27 maj.

Brommageriatriken 129 platser
Dalengeriatriken 144 platser
Danderydsgeriatriken 109 platser
Handengeriatriken 52 platser
Huddingegeriatriken 115 platser
Jakobsbergsgeriatriken 80 platser
Löwetgeriatriken 34 platser
Nackageriatriken 60 platser
Nynäsgeriatriken 18 platser
Stockholmsgeriatriken 108 platser
Södertäljegeriatriken 52 platser
Tiohundra 24 platser
Summa 925 platser

Källa: Belport

 

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård