Ny mobilapp för snabbare upptäckt av hudcancer

Tidig diagnostik och operation är avgörande för prognosen vid melanom. Med ett nytt arbetssätt och en mobilapp ska väntetiderna bli kortare för patienter i Stockholms län och i Region Gotland.

Det nya arbetssättet i kombination med en speciell mobilapp prövas nu på vårdcentraler i Stockholm och på Gotland. Patienter som söker för misstänkt hudförändring får en undersökning av en melanomspecialist redan vid första besöket, tack vare den nya tekniken, teledermatoskopi.

– Detta pilotprojekt bidrar starkt till att målen i den regionala cancerplanen uppnås. Väntetiderna för malignt melanom kan förkortas, enligt den erfarenhet som finns, med en till två veckor och i många fall ännu mer jämfört med nuvarande arbetssätt. För en tredjedel av patienterna tog det mer än tre veckor innan melanomet opererats bort, säger Roger Henriksson, professor och chef för Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, Stockholms läns landsting.

Hur går det till?

Primärvårdsspecialisten fotograferar misstänkta förändringar med en smartphone kopplad till en förstoringslampa – ett dermatoskop. Därefter laddas bilden via mobilapplikationen till en databas. Hudcancerspecialisten får tillgång till bilderna på de misstänkta hudförändringarna, tar del av bakgrundsinformationen, granskar fallet och skriver ett utlåtande. Primärvårdsspecialisten får rekommendation om hur fallet bäst behandlas och inom loppet av en vecka har patienten informerats om svaret och planen för den fortsatta vården.

– Med det nya arbetssättet kommer de fall där det finns misstanke om malignt melanom att bli rätt omhändertagna redan i primärvården. Samtidigt kan patienter med godartade förändringar snabbare få ett lugnande besked, säger Roger Henriksson professor och chef för Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, Stockholms läns landsting.

Om malignt melanom

Malignt hudmelanom är den mest aggressiva formen av hudcancer – varje år drabbas fler än 600 stockholmare. Ytterligare 400 personer får en tidig form som kallas för in situ-melanom. Antalet individer som årligen insjuknar i melanom har fördubblats sedan millennieskiftet. I Sverige lever idag drygt 35 000 personer som fått diagnosen melanom. Tidigt upptäckt och borttagande av tumören är avgörande för prognosen.

Om tekniken

Det teledermatoskopiska systemet som används har utvecklats i nära samarbete med Hudkliniken, Medicinsk Teknik och Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset. Systemet är CE-märkt och uppfyller kraven på säker hantering av data och patientuppgifter.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård