Kostnader för Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna, NKS, är en del av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården, som genomförs för att möta framtidens vårdbehov och fortsatt ge patienterna en god vård. Framtidsplanen innebär stora satsningar på mer vård, bättre lokaler och nya samarbetssätt. Nedan finns en översikt över kostnader för NKS. Avtalet sträcker sig till 2040. Det är av naturliga skäl inte möjligt att exakt ange hur kostnader kommer att se ut de kommande 25 åren, då detta påverkas av tex befolkningsutveckling och eventuella förändringar i vårdbehov.

Byggkostnad

Nya Karolinska Solna kostar 14,5 miljarder kronor att bygga. Byggkostnaden ligger fast, eftersom projektet finansieras genom ett så kallat OPS-avtal (offentlig-privat samverkan) där alla kostnader för byggnationen är fastslagna från början.

Tilläggsbeställningar

Planerna för framtidens hälso- och sjukvård har utvecklats sedan OPS-avtalet skrevs. Därför har landstinget gjort ett antal tilläggsbeställningar. Bland annat har det beslutats om en påbyggnad av behandlingsbyggnaden med 80 vårdplatser samt ett tillagningskök. Kostnaden för tilläggsavtalen ligger på totalt 1,7 miljarder kronor.

Tilläggsavtalen är finansierade inom ramen för den investeringsbudget som landstingsfullmäktige beslutat om.

Övriga bygginvesteringar

Övriga bygginvesteringar knutna till NKS-projektet, utöver vad som ingår i OPS-avtalet, ligger på 2,3 miljarder kronor. Det handlar till exempel om ombyggnation av befintliga byggnader vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna som thoraxbyggnaden och Astrid Lindgrens barnsjukhus. Detta görs för att byggnaderna ska hålla en modern standard och även fortsättningsvis vara en del av Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Medicinteknisk utrustning

Utöver själva byggkostnaden tillkommer kostnader för medicinteknisk utrustning och informationsteknologi. Det handlar om exempelvis röntgen- och operationsutrustning och sjukhusets IT-system. Eftersom byggtiden är lång (2010-2018) och den tekniska utvecklingen går fort valde landstinget i samband med att OPS-avtalet slöts att upphandla utrustningen till sjukhuset separat, för att få tillgång till senast möjliga teknologi till bästa möjliga pris. Totalt beräknas kostnaderna för utrustningen till Nya Karolinska Solna att bli 4,3 miljarder kronor.

Avtal fram till år 2040

OPS-avtalet sträcker sig ända fram till år 2040. Avtalet innefattar, utöver byggkostnaden, också driften, underhållet och finansieringen liksom servicetjänster på sjukhuset, som lokalvård och teknisk service. Det betyder att landstinget enligt OPS-avtalet kommer att betala 52,2 miljarder kronor, inklusive byggkostnaden på 14,5 miljarder kronor, fram till år 2040. Med den tillkommande medicintekniska utrustningen, tilläggsbeställningar och övriga bygginvesteringar blir totalsumman fram till 2040 cirka 61 miljarder kronor.

Summering av kostnader för Nya Karolinska Solna:

OPS-avtalet: 14,5 miljarder kronor

Tilläggsavtal: 1,7 miljarder kronor

Övriga bygginvesteringar som inte ingår i OPS-avtalet: 2,3 miljarder kronor

Totalt för att bygga Nya Karolinska: 18,5 miljarder kronor

Tillkommer medicinteknik och annan teknisk utrustning: 4,3 miljarder kronor

Totala kostnader för att bygga och utrusta: 22,8 miljarder kronor

Totala kostnader för att bygga, utrusta och underhålla sjukhuset till 2040: omkring 61 miljarder kronor

Länkar

Tidplan för nya Karolinska Solna (Publicerad 26 maj)

NKS - en del av framtidens hälso- och sjukvård (Publicerad 4 maj)

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård